Генетични изследвания

Превенция и начин на живот

NGHealth е генетично изследване, което анализира набор от гени, участващи в развитието на част от най-често срещаните хронични заболявания. Изследването съдейства за поддържането на добро здравословно състояние и оптимална физическа форма.

NGHealth се прилага еднократно и резултатите от него са валидни за цял живот. Изследването е приложимо както за възрастни, така и за деца.

Научи повече

NGDiet ще Ви предостави важни детайли за индивидуални реакции на организма Ви.
Ако не успявате да поддържате теглото си в норма, въпреки усилията, които полагате, може факторите, които Ви възпрепятстват, да се намират в генома Ви. Всеки човек разполага с индивидуална генетична рамка, която задава оптималното количесто и разпределение на микро и макро-нутриентите (витамини, минерали, мазнини, въглехидрати, протеини) за неговия организъм.

Тестът се прилага еднократно и резултатите от него са валидни за цял живот. Изследването е приложимо както за възрастни, така и за деца.

Научи повече

NGSport е генетично изследване, което позволява изграждането на високоефективен персонализиран тренировъчен и хранителен режим, съобразен с особеностите на Вашия геном.

Ако желаете да намерите спорт и тренировъчен режим, които ще Ви позволят да се възползвате максимално от спортния си потенциал, нужно е да опознаете гените, които го определят.

Тестът се прилага еднократно и резултатите от него са валидни за цял живот. Изследването е приложимо както за възрастни, така и за деца.

Научи повече

NGEstrogen е генетично изследване, което ще Ви помогне да установите част от индивидуалните генетични “настройки” на организма, свързани с обработката на хормона естроген. Резултатите ще Ви позволяват да адаптирате режима си по начин, който може да повлияе на генетично заложените рискове от възникване на естроген зависими заболявания.

Тестът се прилага еднократно и резултатите от него са валидни за цял живот. Изследването е приложимо както за възрастни, така и за деца.

Научи повече

NGMind е генетично изследване, което открива генетични вариации, свързани с промени в ключови биологични области, засягащи психичното здраве. Неблагоприятни генетични вариации в тези области в комбинация с фактори на околната среда увеличават риска от развитие на разстройства, свързани с психичното здраве.

Тестът се прилага еднократно и резултатите от него са валидни за цял живот. Изследването е приложимо както за възрастни, така и за деца.

Научи повече

NGMedCheck е фармакогеномен тест, който анализира генетични варианти, влияещи на лекарствения отговор. Oт тези генни вариации зависят терапевтичната полза от медикамента, дозата и риска от странични ефекти.

Резултатите от изследването позволяват на Вашия лекар да изготви персонализирани рецепти, когато е необходимо. Открийте начина, по който организмът Ви отговаря на лекарствени вещества, като опознаете особеностите на Вашия геном.

Тестът се прилага еднократно и резултатите от него са валидни за цял живот. Изследването е приложимо както за възрастни, така и за деца.

Научи повече

NGResilience е генетичен тест, насочен към хора, които искат да бъдат по-ефективни в бизнеса, спорта и начина си на живот, като се справят по-добре при стресови и взискателни условия. 

Излседването определя генетичния потенциал на човека за устойчивост и предоставя начини, по които присъщите силни страни могат да бъдат усилени и съществуващите слабости да бъдат намалени.

Тестът се прилага еднократно и резултатите от него са валидни за цял живот. Изследването е приложимо както за възрастни, така и за деца.

Научи повече

NGDerm е генетично изследване, което установява генни вариации, допринасящи за промени в кожата.

Съсредоточено е върху анализа на цели комплекси от взаимодействащи помежду си и с околната среда генни мрежи, което позволява да се разкрие индивидуалният дермагенетичен рисков профил и да се изготви персонална превантивна програма за грижа за кожата.

Тестът се прилага еднократно и резултатите от него са валидни за цял живот. Изследването е приложимо както за възрастни, така и за деца.

Научи повече

Превенция и диагностика

NGHeritage е генетично изследване за определяне на предразположение към наследствени заболявания, начини за превенция и установяване на ефективна терапия. NGHeritage може да открие мутации в над 700 гена, свързани с над 800 заболявания.  

Изследването включва консултация с лекар генетик за изясняване на получения резултат, анализ на анамнестичните данни и пренасочване към подходящ специалист за подробно изясняване на състоянието и/или проспективно проследяване на рисковете.

NGHeritage се прилага еднократно и резултатите от него са валидни за цял живот. Изследването е приложимо както за възрастни, така и за деца.

Научи повече

NGOncology е генетично изследване за определяне на предразположение към наследствени онкологични заболявания, начини за превенция и подпомагане избора на ефективна терапия. Генетичното изследване се основава на таргетно секвениране с панел от 81 гена и над десетки милион мутации може да бъдат идентифицирани и анализирани.

Изследването включва консултация с лекар генетик за изясняване на получения резултат, анализ на анамнестичните данни и пренасочване към подходящ специалист за подробно изясняване на състоянието и/или проспективно проследяване на рисковете.

NGOncology е приложим както за възрастни, така и за деца.

Научи повече

NG BRCA1+BRCA2 е генетично изследване за определяне на предразположение към наследственост на рак на гърдата и рак на яйчниците, начини за превенция и установяване на ефективна терапия.

Изследването се прилага с цел превенция от развитие на рак на гърдата и рак на яйчниците, както и за изясняване на рисковете в семейството, което дава възможност за предпазване или ранно диагностициране и на други членове на фамилията.

Наличието на NG BRCA1+BRCA2 е приложим както за възрастни, така и за деца.

Научи повече

NGCardiology е генетично изследване за определяне на предразположение към наследствени сърдечно-съдови заболявания, начини за превенция и подпомагане избора на ефективна терапия.

Генетични вариации в гените, контролиращи всеки аспект на сърдечно-съдовата система, могат да повлияят вероятността от развитие на сърдечно-съдово заболяване.

Изследват се 174 гена, научно доказано свързани със 17 различни кардиологични състояния, които са с най-силно застъпена наследственост.

Научи повече

Пренатална диагностика

NiftyPro e неинвазивен пренатален тест за фетална тризомия, с който се извършва проверка за най-често срещаните тризомии при раждането от които:

– Синдром на Даун

– Синдром на Патау

– Синдром на Едуардс

– Определяне на пола

– 84 микроделеционни и микродупликационни синдроми и др.

Научи повече