Екип

Нашите специалисти:

Д-р Марта Григорова Михайлова

Главен генетичен и медицински консултант към NutriGen

Квалификация

Д-р Марта Михайлова е Главен генетичен и медицински консултант към НутриГен, както и главен асистент към катедра медицинска генетика в Медицински университет-София. Има докторска степен и специалност по медицинска генетика. Тя преподава Медицинска генетика на студенти медици, фармацевти и лаборанти на български и английски език, участва в реализирането на важни генетични проекти и в изготвянето на публикации, учебници и учебни помагала. Специализирала е психиатрия в болница „Св. Наум” и е работила като лекар ординатор в рехабилитационен център „Ясен”- Банкя.

Има интереси в областта на персонализираната медицина, онкогенетика, метаболитните нарушения, диететика, спортна медицина, психични болести и др.

Прочетете още >

Пламена Тодорова

Административен мениджър към NutriGen

Квалификация

Изучава „Биотехнологии“ в Биологически факултет, СУ „Климент Охридски“. Преминала е обучение за работа с изследванията на NutriGen. Посещава лекции на тема здравe. Има опит в сферата на хранителните добавки и здравословни физически упражнения. Има интереси в сферата на персонализираната медицина.

Контакт: p.todorova@nutrigen.bg

Росица Маринова

Бизнес консултант към NutriGen

Квалификация

Завършва медицинска физика в Софийски университет. От 2014 г. е докторант по биофизика – провежда молекулно-динамични компютърни симулации на взаимодействието на биологични структури. През 2012 г. получава годишната награда на Алма Матер за научни постижения – издадена монография в съавторство.

Прочетете още >

Основатели:

Младен Неделчев

Съосновател на NutriGen

Квалификация

Младен Неделчев е предпримач с над 20-годишен опит в бизнеса с текстил, предпазни екипировки, търговия и строително-предприемачески дейности. Вдъхновител на идеята, която се материализира във времето като NutriGen. Подсигурява стартовия капитал на компанията, както и текущи ресурси за развитието ѝ.

Прочетете още >

Борис Колев

Съосновател на NutriGen

Квалификация

Борис Колев е сериен предприемач, който създава първата си компания на 18 години. Има опит в маркетинговите иновации и корпоративната социална отговорност. През 2013-та година попада в първата класация „30 под 30“ на младите лидери с най-голям потенциал в страната според списание Forbes.

Прочетете още >

Боряна Герасимова

Съосновател на NutriGen. Част от компанията до Февруари 2018г.

Квалификация

Има бакалавърска степен по специалност „Информатика“ в Софийския Университет и магистратура „Електронен бизнес и електронно управление”. Работила е в сферата на биоинформатиката, като основният й интерес е върху методите за превенция и подобряване на здравето. През 2014 г., след повече от 8 години в ИТ сферата, се включва в създаването на компанията NutriGen, която предлага генетични изследвания като част от персонализираната медицина, с цел ранна превенция на заболявания и подобряване на качеството на живот.

Прочетете още >