2196 лвПоръчай
Поръчайте на изплащане за 183 лв/месец (научете повече).

NGOncology

Превенция и диагностика на онкологични заболявания

Генетично изследване за определяне на предразположение към наследствени онкологични заболявания, начини за превенция и подпомагане избора на ефективна терапия.

 

 

 

 

 

Наследствени онкологични заболявания:

 • Наследствен рак на гърдата и рак на яйчниците
 • Фамилна аденоматознаполипоза
 • Множествена ендокринна неоплазия
 • Наследствен неполипозисенколоректален карцином (синдром на Линч)
 • Синдром на Ли-Фраумени
 • Синдром на Кауден
 • Синдром на Пьотц-Йегерс
 • Болест на Фон Хипел-Линдау
 • Неврофиброматоза тип 1 и 2
 • Туберозна склероза тип 1 и 2
 • Ксеродермапигментозум
 • Анемия на Фанкони
 • Злокачествени хематологични заболявания.
 • Изследването NGOncology на NutriGen се основава на таргетно секвениране чрез метода масивно паралелно секвениране (NGS-секвениране от следващо поколение). Изследването извършва паралелен анализ на 94 гена, вместо на един или няколко. Гените са специално подбрани и са свързани с развитие на различни видове рак и ракови предразположения.

  Тестът е високо информативен и може да се прилага с цел превенция от развитие или влошаване на съществуващи онкологични заболявания, както и за изясняване на рисковете в семейството като цяло, което дава възможност за предпазване от заболявания или ранното им  диагностициране и при най-младите членове на фамилията.

  Тестът е последван от подробна консултация и подробно резюме, имащи за цел изясняване на цялата информация на клиента. Анализират се анамнестичните данни, обсъждат се всички резултати и клиентът се насочва към подходящия специалист с цел подробно изясняване на състоянието или проспективно проследяване на рисковете.

  Целта на NGOncology е да стане част от общото детайлно изследване и обгрижване на пациентите и клиентите на NutriGen. Мисията, която си поставяме, е да помогнем за превенция на тежки болести или да подобрим качеството на живот при вече отключено заболяване.

 • За целите на генетичното изследване е необходимо изолиране на ДНК от кръв. 

  Взима се венозна кръв чрез затворена вакутейнер система при спазване на стандартните процедури за стерилност в удобна за Вас клинична лаборатория и се транспортират на стайна температура към нас. Кръвта е необходимо да бъде взета във вакутейнери с EDTA (Ethylene Diamine Tetraacetic A), които ще намерите в комплекта за изследване при поръчка на тест. Количеството на пробата трябва да бъде около 4 ml.

  Резултатите от изследването ще бъдат готови в рамките на 4 до 8 седмици от датата на изпращане на пробата. Ще получите e-mail, уведомяващ Ви за начина, по който можете да получите достъп до тях. В цената на изследването е включена и консултация с лекар-генетик, обучен в разчитането на резултатите, с чиято помощ ще разберете в детайли генетичното си предразположение към сърдечно-съдови заболявания, ще набележите конкретни стъпки за предпазването от развитието им или улесняване на процеса по лечението.

  Рискът, който съществува при наличие на мутации в някои от гените, асоциирани с онкологични заболявания, остава през целия живот на индивида. Затова, информацията, която ще получите, няма определен давност, а важи завинаги. Важно е да се подчертае, че няма как генетичният тест да предвиди точния момент, в които може се отключи дадено заболяване, но дава достатъчно информация за риска.

 • NGOncology ще Ви помогне да разберете има ли повишен риск за развитие на някои от най-честите злокачествени и доброкачествени заболявания. Това ще Ви даде възможност да знаете какъв е рискът за Вас и за Вашите деца, както и какви са начините за свеждането му до минимум. 

  Някои от мутациите, които изследваме, са с доказано значение за развитие на конкретен вид рак. Други са свързани с процеси, важни за различни видове клетки и мутации в тях могат да доведат до раково заболяване в различни тъкани на тялото.

  След направата на NGOncologyще бъде възможно да се:

  • Определи рискът за развитие на определени видове ракови заболявания (на гърда, яйчници, простата,кожа, дебело черво и др.), както и някои доброкачествени тумори
  • Определи възможността за предаването на риска за развитие на злокачествено заболяване в следващите поколения
  • Определи дали има съществува риск и за други родственици
  • Предостави пълна информация относно вашия резултат, последствията от него и възможностите за действие
  • Осигури консултация със специалист в съответната област ако е необходимо
  • Има и диагностично значение (определяне на наследствеността на проявило се вече онкологично заболяване).

  Генетичният тест не може категорично да определи дали ще развиете рак, но може да покаже дали е налице такъв риск, според изследваните гени.

  • Ако в семейството си имате случаи на злокачествени или доброкачествени туморни образувания
  • Ако имате роднина с раково заболяване, настъпило в ранна възраст;
  • Ако Ваш роднина има установен наследствен рак
  • Ако Вие сте имал раково заболяване в миналото
  • Ако искате да знаете какъв е рискът Ви за развитие на голяма част от онкологичните заболявания
  • Ако искате да разберете дали може да предадете някои от раковите мутации на своите деца
 • NGOncology изследва 94 гена, научно доказано свързани с различни онкологични състояния. Гените  са експертно подбрани, така че да бъдат съсредоточени върху определяне на риска от развитие на различни форми рак и ракови предразположения.

  Списък на изследваните гени

  AIP

  CEBPA

  FANCA

  KIT

  PRF1

  SLX4

  ALK

  CEP57

  FANCB

  MAX

  PRKAR1A

  SMAD4

  APC

  CHEK2

  FANCC

  MEN1

  PTCH1

  SMARCB1

  ATM

  CYLD

  FANCD2

  MET

  PTEN

  STK11

  BAP1

  DDB2

  FANCE

  MLH1

  RAD51C

  SUFU

  BLM

  DICER1

  FANCF

  MSH2

  RAD51D

  TMEM127

  BMPR1A

  DIS3L2

  FANCG

  MSH6

  RB1

  TP53

  BRCA1

  EGFR

  FANCI

  MUTYH

  RECQL4

  TSC1

  BRCA2

  EPCAM

  FANCL

  NBN

  RET

  TSC2

  BRIP1

  ERCC2

  FANCM

  NF1

  RHBDF2

  VHL

  BUB1B

  ERCC3

  FH

  NF2

  RUNX1

  WRN

  CDC73

  ERCC4

  FLCN

  NSD1

  SBDS

  WT1

  CDH1

  ERCC5

  GATA2

  PALB2

  SDHAF2

  XPA

  CDK4

  EXT1

  GPC3

  PHOX2B

  SDHB

  XPC

  CDKN1C

  EXT2

  HNF1A

  PMS1

  SDHC

   

  CDKN2A

  EZH2

  HRAS

  PMS2

  SDHD

   


  За анализирането на всеки вариант се използва информация от следните бази данни:

  1. HumanGeneMutationDatabase (HGMD) (http://www.hgmd.cf.ac.uk/ac/index.php)
  2. ShortGeneticVariationsdatabase (dbSNP) (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/SNP/)
  3. OMIM (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/omim)
  4. NHLBI ExomeSequencing Project (ESP) ExomeVariant Server (http://evs.gs.washington.edu/EVS/)
  5. ClinVar (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/clinvar/)

  Според международно приетите препоръки възможните класификации за даден генетичен вариант са:

  • Патологични варианти – мутации, които водят до заболяване и са свързани с конкретен болестен фенотип
  • Вероятно патологични варианти, за които има данни в полза на патогенен ефект на измененията
  • Варианти с неизвестно клинично значение, с противоречиви данни за патогенност или с недостатъчно данни към момента на изследването
  • Вероятно бенигнени варианти с доказателства срещу патогенен характер на измененията
  • Варианти, асоциирани с клиника. Поведението при тези варианти се базира на индивидуалната или фамилна история на заболяването
 • При заявка на 3 или 4 различни генетични изследвания от за един и същи човек, имате възможност да ползвате 20% отстъпка от цената. Условието за отстъпка е свързано с технологичния процес при генетичното тестване, тъй като по този начин част от процеса се извършва само веднъж, вместо няколко пъти. Ако искате да се възползвате от тази опция, моля, свържете се с нас на посочените контакти преди да поръчате.

  Семеен пакет – при поръчка на минимален брой от 3 теста за трима отделни човека от семейство, имате възможност да ползвате 10% отстъпка. Ако искате да се възползвате от тази опция, моля, свържете се с нас на посочените контакти преди да поръчате.

 • NGOncology, както и всички изследвания на NutriGen се предлагат и на изплащане. Чрез нашите партньори от Банка ДСК или MedLease можете да поръчате изследването без оскъпяване.

  След като изберете бутона “Поръчай” и стигнете до момента за избор на начин на плащане, изберете разсрочено плащане с някой от нашите партньори и ние ще се свържем с вас за следващите стъпки и одобрение. 

  Повече информация за тази опция можете да прочетете ТУК.

ngоncology promo lease
2196 лвПоръчай
Поръчайте на изплащане за 183 лв/месец (научете повече).