Multl generation family in autumn park having fun
NG_header_Niftypro_mobile
niftypro

Какво представлява изследването Nifty Pro?


Това е неинвазивен пренатален тест за генетичен скрининг за моногенни състояния причинени от единичен ген. С него се проверява за наличие на различни клинично значими и променящи живота генетични състояния на плода, които не могат да бъдат открити от съвременната NIPT (неинвазивен пренатален тест) технология, което позволява да се получи по-пълна картина на свързаните рискове, когато бременността е неблагоприятно повлияна от определено генетично състояние.

Някои състояния в NIFTYsingle-gene-screening обикновено не са свързани с абнормни пренатални ехографски находки (особено през първия триместър) или може да не са видими до края на втория/ третия триместър или след раждането. Следователно, този тест е следващият скок в еволюцията на скрининга за генетични нарушения по време на бременност и предоставя ценна информация при взимането на медицински решения, подготовката и осигуряването на спокойствие ма семействата и лекарите. Лабораторният резултат от NiftyPro се получава до 10 календарни дни след получаване на пробата в BGI.

NiftyPro е разработен тест от световния лидер BGI (Beijing Genomics Institute). Излседването може да се провежда още в 10-та гестационна седмица от бременността.

Изследвани процеси в Nifty Pro


NiftyPro e неинвазивен пренатален тест за фетална тризомия, с който се извършва проверка за най-често срещаните тризомии при раждането. Проверявания състояния:

✔  Тризомия 21 (синдром на Даун)

✔  Тризомия 13 (синдром на Патау)

✔  Тризомия 18 (синдром на Едуардс)

✔  Тризомия 9

✔  Тризомия 16

✔  Тризомия 22

✔  Монозомия Х (синдром на Търнър)

✔  XXY (синдром на Клайнфелтър)

✔  XYY (синдром на Ламброзо)

✔  ХХХ (тройна-Х)

✔  Определяне на пола (по желание)

✔  84 микроделеционни и микродупликационни синдроми, сред които:

✔  4p16.3 (синдром на Волф-Хиршхорн)

✔  7q11.23 (синдром на Уилямс-Бюрен)

✔  15q11.2 (синдром на Прадер-Вили/Ангелман)

✔  17p13.3 (синдром на Милър-Дикър)

✔  17p11.2 (синдром на Смит-Магенис)

✔  22q11.2 делеция (синдром на Ди Джордж)

✔  10p14-p13 делеция (синдром на Ди Джорж 2)

✔  1p36 (синдром на хромозомна делеция 1p36)

product-info-img-diet-1

С какво ще Ви помогне изследването Nifty Pro?


✔  Установяват се състояния на плода, които не могат да бъдат открити с традиционния пренатален скрининг.

✔  Проверки за общи състояния при всякаква възраст на майката.

✔  Определя състояния, които в противен случай може да са останали неустановени преди раждането.

✔  Проверка за генетични нарушения, свързани с напредналата възраст на бащата.

✔  Осигурява пълен скрининг за няколко скелетни, сърдечни и синдромни състояния.

✔  Ще получите важна информация при напреднала възраст на бащата.

✔  Ще получите важна информация ако имате абнормни ехографски резултати, като скъсени дълги кости и увеличена нухална транслуценция, което може да е признак за моногенни нарушения.

✔  Ще получите важна информация ако не желаете да се подлагате на инвазивна диагностична процедура.

✔  Ще получите важна информация ако сте изложени на изследваните генетични състояния.

✔  Ако желаете да се определи пола на Вашето бебе.

В кои случаи да направите изследването Nifty Pro?


✔  Ако възрастта на майката е над 35 години.

✔  Ако имате резултати от ултразвук, които показват висок риск от анеуплоидия.

✔  Ако се изисква потвърждаване на резултатите от предходния скрининг.

✔  Ако сте получила IVF лечение.

✔  Ако получите контраиндикация за инвазивни пренатални тестове като placentа previa, риск от загуба на бременността, HBV инфекция.

✔  Ако сте имали анамнеза за предишна бременност с хромозомна аномалия.

✔  Родителска робертсонова транслокация с висок риск от фетална тризомия 13 или тризомия 21.

✔  При случаи на аборт.

Процес на ДНК тестване

step1
step2
step3
step4
step5

Пакети

Пакет за детето

Включва 3 изследвания – NGHealth, NGSport, NGDiet

Пакет за нея

Включва 4 изследвания – NGHealth, NGDiet, NGDerm и NGEstrogen

Пакет за него

Включва 3 изследвания – NGHealth, NGSport, NGDiet

Увери се дали Nifty Pro е за теб?

Заяви своята лична консултация с лекар генетик, за да начертаете заедно оптималния път към твоето здраве.