Еднонуклеотиден полиморфизъм (ЕНП) (SNP)

Молекулата на ДНК е изградена от четири основни нуклеотида (бази) – аденин (А), тимин (Т), гуанин (Г), цитозин (Ц), които се свързват по двойки в ДНК веригата. Двойките бази са А+Т и Г+Ц. Понякога, когато геномът се копира, за да се създаде нова клетка, може една базова двойка да отпадне, да се добави или да се замени с друга. Замяната на една базова двойка с друга, се нарича ЕНП (SNP). Някои от тях, могат да окажат влияние върху фенотипа, а други в/у това как понасяме болести или реагираме на дадени храни и медикаменти. Тези ЕНП се унаследяват в поколенията и на тази база може да се установява сродство между индивиди с еднакви ЕНП в генома.

Please follow and like us: