Фенотип

Това са признаците на клетката или организма, които са резултат от взаимодействие м/у генотипа и заобикалящата го среда.

Please follow and like us: