Гените – това сме ние. 

Всеки от нас се ражда с уникален генетичен потенциал, сформиран в резултат на множество фактори, които носим със себе си през целия си живот. Няма как да го заменим, нито да го „поправим“ – единственото, което можем да направим, е да се съобразим с него. Да му създадем условия, които ще му позволят да се изяви по възможно най-добрия начин и същевременно ще потиснат потенциалните рискове, които той предполага.

За да постигнем това, от изключителна важност е да го опознаем максимално добре. Да научим кои са силните и слабите му страни, да намерим „механизмите“, с които можем да му повлияем. Именно в изпълнението на тази задача са съсредоточени нутригеномиката и нутригенетиката, а тяхното най-силно оръжие са генетичните тестове.

Спорт и ДНК

Спортните успехи са резултат от сложна смесица между влиянието на фактори от генетиката и околната среда, като проучванията сочат, че генетичният потенциал определя между 50% и 70% от постиженията. Доказано е, че вариациите в човешките гени влияят върху потенциала за постижения, разкривайки кои атлети имат генетично предимство в дадени спортове и колко бързо те биха се възстановили след състезание или контузия.

Диета и ДНК

Генетичните фактори определят от 40% до 80% от разликите в телесното тегло. Освен от гените ни, хранителните ни нужди зависят още от възрастта ни и средата, в която живеем. Те са обект на сравнително нов клон на науката за храните, наречен персонализирано хранене. Чрез нутригенетичен анализ можем да идентифицираме конкретните нужди за всеки индивид и по подходящ начин да разработим принципи на хранене, които да доведат до оптимален прием на хранителни вещества и естествено поддържане на теглото.

Заболявания и ДНК

Една от основните стъпки в борбата с някои от най-разпространените заболявания включва взимането на адекватни превантивни мерки. Опасността от развитието на заболявания с висок генетичен риск може да бъде осезаемо намалена, ако бъдат взети необходимите предпазни мерки. Тези мерки включват както активни промени в начина ни на живот, така и по-честа профилактика за ранна диагностика на заболяванията, с цел успешно лечение.

Генетични изследвания

Генетичните тестове са иновативен и доказано работещ метод за изследване, подкрепен от науката и доказал ефективността си в сферата на здравеопазването. Те дават значителен обем информация, която няма как да бъде получена, чрез който и да е друг тип изследване. Генетичните изследвания позволяват да бъде разбрана по-добре индивидуалната генетична реакция на всеки човек към определен начин на живот, който включва режим на хранене, двигателна активност и необходимост от суплементиране. На база на получените резултати обучени специалисти могат да разработят високоефективни, персонализирани програми за превенция, хранене и тренировки.

Те ни дават достъп до картина, която не се променя през целия ни живот. Показват ни начина, по който функционира тялото ни. Колкото по-рано придобием тази информация за себе си или за децата си – толкова по-дълго време ще можем да се възползваме от това знание и ще си спестим много опити, грешки, разочарования и здравни проблеми.

Генетичното изследване е един от най-ефективните и високо информативни методи за превенция от развитие или влошаване на съществуващи социалнозначими заболявания. Социалнозначимите заболявания могат да бъдат определени като болести на съвременния начин на живот. Те са сред главните причини за заболеваемост, влошено оптимално функциониране при изпълнение на ежедневни дейности, инвалидизиране и смъртност сред населението в съвременните страни. Сърдечно-съдовите болести са водеща причина за смъртност в световен мащаб, следвани от онкологичните заболявания и диабета.

Генетиката в България

В България вече стават все по-популярни генетичните тестове, насочени към оптимизиране на хранителния и тренировъчен режим. Те спомагат за дългосрочната грижа за здравето и съдействат за подобряването на качеството на живот, като дават задълбочена и персонализирана информация относно генетично заложеното здравословно състояние при всеки човек.

NutriGen предлага изследвания, които спомагат за  подобряване на физическото състояние, както и да предпазят от някои широкоразпространени и трудно лечими заболявания, към които съществува генетична предразположеност. В това число затлъстяване, диабет, проблеми с костната плътност, сърдечносъдови заболявания, както и онкологични заболявания.

Как? 

В сърцето на генетичното тестване е молекулата на ДНК. Тя носи нашия генетичен код и определя от цвета на очите ни до черти на характера. Всяка клетка в телата ни съдържа пълната ни ДНК.

ДНК тестовете се правят еднократно, съответно и разходът за тях е еднократен, защото резултатите са валидни за цял живот. Те анализират генни вариации, които не подлежат на съществена промяна и очертават индивидуален генетичен профил, на базата на който специалистите могат да изготвят персонализирани хранителни режими, методи на лечение и насоки за по-здравословен начин на живот.

Направени навреме, генетичните тестове могат да бъдат високоефективен инструмент за превенция и лечение на здравословни проблеми, причинени от генетична предразположеност или грешки в начина на живот.

С помощта на ДНК тестовете е възможен детайлен анализ на индивидуалните нужди на организма от нутриенти и неблагоприятни за него храни, неговата предразположеност към заболявания, податливост на възпаления, оптимално физическо натоварване.

Генетичните тестове ни позволяват да разберем :

  1. По какъв начин ни влияят макронутриентите (въглехидратимазнинипротеини) и следователно – как да нагодим диетата си, така че тя да отговаря максимално точно на нашите нужди?
  2. Какви предразположения към заболявания имаме и как можем да минимизираме шанса за тяхното отключване?
  3. Какъв спортен режим ни е нужен, за да подобрим резултатите си и да постигнем по-бързо целите си?

Разгледайте портфолиото от генетични изследвания на NutriGen тук:

Генетични изследвания

Please follow and like us: