NGOncology
NG_Oncology_mobile
NGOncology-1024x1024

Какво представлява изследването NGOncology?


NGOncology е генетично изследване за определяне на предразположение към наследствени онкологични заболявания, начини за превенция и подпомагане избора на ефективна терапия. Генетичното изследване се основава на таргетно секвениране с панел от 81 гена и над десетки милион мутации може да бъдат идентифицирани и анализирани. Процесът на идентификация на известни варианти чрез т.нар. „подход за секвениране на цял екзом” се валидира от методи, представляващи златен стандарт, като стандартния подход за секвениране на ДНК („Sanger Sequencing“) и други методи на молекулярната биология (MLPA, qPCR и gap-PCR, което води до чувствителност и специфичност над 99,9%).

Изследването е високо информативно и може да се прилага с цел превенция от развитие или влошаване на съществуващи онкологични заболявания, както и за изясняване на рисковете в семейството. Изследването е изчерпателно, като се разглеждат цял екзом плюс флангови интронни области за всички тествани гени; еднократен анализ, откриващ точкови мутации, делеции, инсерции, дупликации и пренареждания.

Хората с фамилна анамнеза за онкологично заболяване могат да бъдат изложени на по-висок риск, ако са наследили мутация, причиняваща такова заболяване. Различните генни мутации може да причиняват различни видове рак. Скринингът за наследствен рак анализира мутации на зародишната линия в 79 гена, свързани с 24 вида наследствени онкологични заболявания, включително някои от най-често срещаните видове, като наследствен рак на гърдата, яйчниците, колоректален, простатата и стомаха. Идентифицирането на мутации, причиняващи рак, може да помогне за потвърждаване на диагнозата, насочване на решенията за лечение и контрол на здравето или препоръка за допълнителни изследвания на роднини, изложени на риск.

Изследването включва консултация с лекар генетик за изясняване на получения резултат, анализ на анамнестичните данни и пренасочване към подходящ специалист за подробно изясняване на състоянието и/или проспективно проследяване на рисковете. NGOncology е приложим както за възрастни, така и за деца.

Изследвани процеси в NGOncology


Гените са подбрани, така че да бъдат съсредоточени върху определяне на риска от развитие на различни форми рак и ракови предразположения.

✔   Наследствен рак на гърдата

✔   Наследствен рак на яйчниците

✔   Рак на простатата

✔   Колоректален рак

✔   Меланом

✔   Рак на стомаха

✔   Рак на ендометриума

✔   Рак на бъбреците

✔   Рак на панкреаса

✔   Рак на пикочния мехур

✔   Рак на щитовидната жлеза

✔   Рак на паращитовидните жлези

✔   Множествена ендокринна неоплазия

✔   Неофиброматоза

✔   Феохромоцитом

✔   Фамилен параганглиом

✔   Фамилна аденоматозна полипоза

✔   Ретинобластом

✔   Хондросарком

✔   Стомашно-чревна строма

✔   Уротелиален карцином

✔   Туберозна склероза

✔   Нефробластом

✔   Невробластом

✔   Невоиден базалноклетъчен карцином

✔   Синдром на Ли-Фраумени

✔   Синдром на Кауден

✔   Синдром на Пьотц-Йегерс

✔   Болест на Фон Хипел-Линдау

✔   Ксеродерма пигментозум

✔   Анемия на Фанкони

✔   И други

product-info-img-Consultation-1024x1024

С какво ще Ви помогне изследването NGOncology?


✔   Да разберете съществува ли при Вас риск от развитие на определни видове ракови заболявания, както и някои доброкачествени тумори.

✔   Да откриете възможността за предаване на риска от развитие на злокачествено заболяване в следващите поколения.

✔   Да откриете дали има съществуващ риск и за други родственици.

✔   Да получите пълна ифнормация относно Вашия резултат, последствията от него, възможностите за профилактика и подпомагане избора на ефективна терапия.

✔   Да се информирате дали е установена наследственост на проявило се вече онкологично заболяване.

✔   Да получите потвърждение на причината за рака.

✔   Насочване на решенията за лечение и възможностите за клиничен контрол на заболяването.

✔   Избягване на ненужни намеси при членове на семейството, чиито резултати са отрицателни за мутацията(-те), за която е известно, че я има в семейството.

В кои случаи да направите изследването NGOncology?


✔   Ако искате да знаете какъв е рискът Ви за развитие на голяма част от онкологичните заболявания.

✔   Ако в семейството си имате случаи на злокачествени или доброкачествени туморни образувания.

✔   Ако имате роднина с раково заболяване, настъпило в ранна възраст.

✔   Ако Ваш роднина има установен наследствен рак.

✔   Ако Вие сте имал/а раково заболяване в миналото.

✔   Ако искате да разберете дали може да предадете някои от раковите мутации на своите деца.

Процес на ДНК тестване

step1
step2
step3
step4
step5

Пакети

Пакет за детето

Включва 3 изследвания – NGHealth, NGSport, NGDiet

Пакет за нея

Включва 4 изследвания – NGHealth, NGDiet, NGDerm и NGEstrogen

Пакет за него

Включва 3 изследвания – NGHealth, NGSport, NGDiet

Увери се дали NGOncology е за теб?


Заяви своята лична консултация с лекар генетик, за да начертаете заедно оптималния път към твоето здраве.