Какво е генетично тестване?

Генетично тестванеГенетичните тестове са иновативен и доказано работещ метод за изследване, подкрепен от науката и доказал ефективността си в сферата на здравеопазването. Те дават значителен обем информация, която няма как да бъде получена, чрез който и да е друг тип изследване. Генетичните изследвания позволяват да бъде разбрана по-добре индивидуалната генетична реакция на всеки човек към определен начин на живот, който включва режим на хранене, двигателна активност и необходимост от суплементиране. На база на получените резултати обучени специалисти могат да разработят високоефективни, персонализирани програми за превенция, хранене и тренировки.

Тук може да разгледате специалистите, с които работим.

Как се извършва изследването?

В сърцето на генетичното тестване е молекулата на ДНК. Тя носи нашия генетичен код и определя от цвета на очите ни до черти на характера. Всяка клетка в телата ни съдържа пълната ни ДНК.

Лесен, безболезнен и удобен начин за взимане на ДНК проба е чрез стерилен тампон, който се натърква в устната кухина. Нарича се проба от букална лигавица. След  това се използва процес, наречен Полимеразна Верижна Реакция (PCR), който копира ДНК многократно, до получаването на количество, достатъчно за анализиране на генетичния материал. После се идентифицира ДНК последователността в някои от гените. Определени полиморфизми в тези гени са проучени в детайли, като за тях съществуват доказателства, че са свързани с конкретни биологични процеси, като например индивидуалното регулиране на теглото и реакцията към определен хранителен режим и упражнения.  След като се установи наличието или отсъствието на такива полиморфизми, могат да се определят области, свързани с тези специфични гени, където има нужда от намеса с цел високоефективна промяна в начина на живот.

Подбор на изследваните гени

Няколко хиляди гена оказват влияние върху контрола върху теглото, заболяванията, свързани с начина на живот и спортния потенциал. Тестове на NutriGen анализират селекция от генни вариации, за които съществуват научни доказателства, че е налице взаимодействие с околната среда, и че влиянието на промяна в диетата и начина на живот може да бъде измерено.

Всички генни вариации, включени в тестовете, са избрани според строги научни стандарти. Целта на подбора е да бъдат идентифицирани гени, които предполагат силно взаимодействие между конкретния ген и външната среда.

Спорт и ДНК

Спортните успехи са резултат от сложна смесица между влиянието на фактори от генетиката и околната среда, като проучванията сочат, че генетичният потенциал определя между 50% и 70% от постиженията. Доказано е, че вариациите в човешките гени влияят върху потенциала за постижения, разкривайки кои атлети имат генетично предимство в дадени спортове и колко бързо те биха се възстановили след състезание или контузия.

Разберете повече за изследването NGSport.

Диета и ДНК

Генетичните фактори определят от 40% до 80% от разликите в телесното тегло. Освен от гените ни, хранителните ни нужди зависят още от възрастта ни и средата, в която живеем. Те са обект на сравнително нов клон на науката за храните, наречен персонализирано хранене. Чрез нутригенетичен анализ можем да идентифицираме конкретните нужди за всеки индивид и по подходящ начин да разработим принципи на хранене, които да доведат до оптимален прием на хранителни вещества и естествено поддържане на теглото.

Разберете повече за изследването NGDiet.

Заболявания и ДНК

Една от основните стъпки в борбата с някои от най-разпространените заболявания включва взимането на адекватни превантивни мерки. Опасността от развитието на заболявания с висок генетичен риск може да бъде осезаемо намалена, ако бъдат взети необходимите предпазни мерки. Тези мерки включват както активни промени в начина ни на живот, така и по-честа профилактика за ранна диагностика на заболяванията, с цел успешно лечение.

Разберете повече за изследването за рискове от социално значими заболявания NGHealth и ДНК тестът за естрогенен метаболизъм и детоксикация NGEstrogen.