Какво е генетично тестване?

Генетично тестванеГенетичното тестване, известно още като ДНК тестване, се използва за идентифициране на промените в ДНК последователността или структурата на хромозомите.

Генетичните тестове са иновативен и доказано работещ метод за изследване, подкрепен от науката и доказал ефективността си в сферата на здравеопазването. Те дават значителен обем информация, която няма как да бъде получена чрез който и да е друг тип изследване.

Превенция и начин на живот

Генетичните изследвания позволяват да бъде разбрана по-добре индивидуалната генетична реакция на всеки човек към определен начин на живот, който включва режим на хранене, двигателна активност и необходимост от суплементиране. На база на получените резултати обучени специалисти могат да разработят високоефективни, персонализирани програми за превенция, хранене и тренировки.

Превенция и диагностика

В медицински условия генетичното изследване може да се използва за диагностициране или изключване на предполагаеми генетични нарушения, прогнозиране на рискове за специфични състояния или за получаване на информация, която може да се използва за персонализиране на медицинско лечение въз основа на генетичния състав на индивида.

Тук може да разгледате специалистите, с които работим.

Как се извършва изследването?

В сърцето на генетичното тестване е молекулата на ДНК. Тя носи нашия генетичен код и определя от цвета на очите ни до черти на характера. Всяка клетка в телата ни (с малки изключения) съдържа пълната ни ДНК.

За тестовете от портфолиото „Превенция и начин на живот“ ДНК се изолира от букална лигавица. Това представлява лесен, безболезнен и удобен начин за взимане на ДНК проба чрез стерилен тампон, който се натърква в устната кухина.

За целите на определени генетични изследвания, предимно в сферата на „Превенция и диагностика“, за анализ е необходимо изолиране на ДНК от венозна кръв. След  това се използва процес, наречен Полимеразна Верижна Реакция (PCR), който копира ДНК многократно до получаването на количество, достатъчно за анализиране на генетичния материал. После се идентифицира ДНК последователността в изследваните гени.

Подбор на изследваните гени

Превенция и начин на живот

Определени полиморфизми в изследваните гени са проучени в детайли, като за тях съществуват доказателства, че са свързани с конкретни биологични процеси като например индивидуалното регулиране на теглото и реакцията към определен хранителен режим и упражнения.  Тестовете в категорията „Превенция и начин на живот“ установяват наличието или отсъствието на такива полиморфизми, на базата на които може да се осъществи високоефективна промяна за подобряване начина и качеството на живот.

Няколко хиляди гена оказват влияние върху контрола върху теглото, заболяванията, свързани с начина на живот и спортния потенциал. Тестове на NutriGen анализират селекция от генни вариации, за които съществуват научни доказателства, че е налице взаимодействие с околната среда, и че влиянието на промяна в диетата и начина на живот може да бъде измерено.

Всички генни вариации, включени в тестовете, са избрани според строги научни стандарти. Целта на подбора е да бъдат идентифицирани гени, които предполагат силно взаимодействие между конкретния ген и външната среда.

Спорт и ДНК

Спортните успехи са резултат от сложна смесица между влиянието на фактори от генетиката и околната среда, като проучванията сочат, че генетичният потенциал определя между 50% и 70% от постиженията. Доказано е, че вариациите в човешките гени влияят върху потенциала за постижения, разкривайки кои атлети имат генетично предимство в дадени спортове и колко бързо те биха се възстановили след състезание или контузия.

Разберете повече за изследването NGSport.

Диета и ДНК

Генетичните фактори определят от 40% до 80% от разликите в телесното тегло. Освен от гените ни, хранителните ни нужди зависят още от възрастта ни и средата, в която живеем. Те са обект на сравнително нов клон на науката за храните, наречен персонализирано хранене. Чрез нутригенетичен анализ можем да идентифицираме конкретните нужди за всеки индивид и по подходящ начин да разработим принципи на хранене, които да доведат до оптимален прием на хранителни вещества и естествено поддържане на теглото.

Разберете повече за изследването NGDiet.

Здраве и ДНК

Геннивариации, участващи в осем основни метаболитни процеса (липиден метаболизъм, метаболизъм на витамин В, детоксикация, оксидативен стрес, здравина на костите, възпаление, инсулинова резистентност, реакция към храни- лактоза, горчив вкус, кофеин и метаболизъм на желязо и алкохол),играят решаваща роляза поддържането на добро здравословно състояние и оптимална физическа форма. Тези генетични варианти могат да бъдат повлияни благоприятно чрез персонализирано хранене и адекватна физическа активност.

Разберете повече за изследването за рискове от социално значими заболявания NGHealth

Естроген и ДНК

Съществуват генни вариации, за които се счита, че затрудняват протичането на процесите, свързани с естрогенния метаболизъм и детоксикацията.Нивата на естроген определят начина, по който протичат ключови биологични процеси в организма. Нарушеният хормонален баланс може да доведе до редица естроген зависими заболявания.Идентифицирането на хора, които са носители на такива генни вариации, позволява извършването на промени в начина им на живот, съобразени с техния генетичен профил, които да оптимизират усвояването на естрогена и да създадат нужните условия за поддържането на хормонален баланс.

Разберете повече за изследването NGEstrogen.

Психично здраве и ДНК

Психичните заболявания включват широк спектър от психични нарушения, които оказват влияние върху настроението, мислите и поведението. Установено е, че съществуват генетичнивариации, които играят решаваща роля за поддържането на добро психично състояние. Неблагоприятни генни варианти водят доневродегенеративни нарушения, нарушения на настроението, поведение на пристрастяване и поемане на риск.

Разберете повече за изследването NGMind.

Кожа и ДНК

Съществуват генни вариации, свързани с метаболизма на меланин, колагеновия баланс, отговора на организма към възпаление, способността за защита от УВ лъчи и свободни радикали. На базата на тези генетични разлики се създава дермагенетичен рисков профил, който позволява да се приложи персонализирана превантивна програма чрез осигуряване на програмиран процес на грижа за кожата.

Разберете повече за изследването NGDerm.

Превенция и диагностика

Тестовете в категорията „Превенция и диагностика“ изследват за мутации панели от гени, за които е научно установено, че са свързани със значително увеличаване на риска от развитие на заболявания – наследствени онкологични, сърдечно-съдови, метаболитни и др. В тези случаи генетичното изследванеможе да помогне за идентифициране или изключване на специфично генетично състояние или за потвърждаване на вече поставена диагноза. Тестовете са от полза и за установяване наносителствоприхора с фамилна история за генетично заболяване с цел да се избегне предаване на мутации в поколението. В някои от тестовете в тази категория се изследват генни вариации между хората, разкриващи информация за индивидуалния отговор към лекарства.

Една от основните стъпки в борбата с някои от най-разпространените заболявания включва взимането на адекватни превантивни мерки. Опасността от развитието на заболявания с висок генетичен риск може да бъде осезаемо намалена, ако бъдат взети необходимите предпазни мерки. Тези мерки включват както активни промени в начина ни на живот, така и по-честа профилактика за ранна диагностика на заболяванията с цел успешно лечение.

Наследствени заболявания и ДНК

NGHeritage е генетично изследване за определяне на предразположение към наследствени заболявания, начини за превенция и установяване на ефективна терапия. Извършва се паралелен анализ на 552 гена, за които е известно, че могат да притежават патологични мутации. Гените са специално подбрани и са свързани с развитие на различни наследствени заболявания. Тестът може да се прилага с цел установяване на носителство или превенция от развитие на наследствени заболявания, както и за изясняване на рисковете в семейството.

Разберете повече за изследването NGHeritage.

Онкологични заболявания и ДНК

Онкологичните заболявания са втората водеща причина за смъртност в световен мащаб. NGOncology е генетично изследване за определяне на предразположение към наследствени онкологични заболявания, начини за превенция и подпомагане избора на ефективна терапия. Извършва се паралелен анализ на 94 гена, научно доказано свързани с различни онкологични състояния. Гените са експертно подбрани, така че да бъдат съсредоточени върху определяне на риска от развитие на различни форми рак и ракови предразположения.

Разберете повече за изследването NGOncology.

Рак на гърда и яйчник и ДНК

Ракът на гърдата е първи по диагностициране и втори по причина за смъртност при жените в световен мащаб. Всяка година тази диагноза се поставя при между 3000 и 4000 жени в България. 1 на 8 жени ще се разболее от карцином на млечната жлеза през живота си.NG BRCA1+BRCA2 е генетично изследване за определяне на предразположение към наследствен рак на гърда и яйчник, начини за превенция и подпомагане избора на ефективна терапия.

Разберете повече за изследването NG BRCA1+BRCA2.

Сърдечно-съдови заболявания и ДНК

Сърдечно-съдовите заболявания (ССЗ) са водеща причина за смъртност в световен мащаб. Генетични вариации в гените, контролиращи всеки аспект на сърдечно-съдовата система, могат да повлияят вероятността от развитие на сърдечно-съдово заболяване.NGCardiology е генетично изследване за определяне на предразположение към наследствени сърдечно-съдови заболявания, начини за превенция и подпомагане избора на ефективна терапия. NGCardiology изследва 174 гена, научно доказано свързани със 17 различни кардиологични състояния. Панелът от гени е експертно подбран, така че да бъде съсредоточен върху тези сърдечно-съдови заболявания с най-силно застъпена наследственост.

Разберете повече за изследването NGCardiology.

Диабет и ДНК

Диабетът се нарежда на 8-мо място като причина за ранна смърт в световен мащаб. NGDiabetes е генетично изследване за определяне на предразположение към диабет и симптоми, свързани с диабета, начини за превенция и подпомагане избора на ефективна терапия.NGDiabetes изследва 99 ключови гени, доказано свързани с предразположение към диабет и варианти с фармакогенетична асоциация за отговор към различни лекарства.

Разберете повече за изследването NGDiabetes.

ДНК на Вашето бебе

В кръвта на бременната жена циркулира свободноклетъчна ДНК на бебето. При неинвазивните тестове за хромозомни аномалии без риск от загуба на бременността се взима венозна кръв от майката, от която се изолира ДНК на бебето. Технологията, базирана на ДНК анализ, установява с изключителна точност наличието на определени фетални хромозомни състояния –синдром на Даун, синдром на Патау, синдром на Едуардс, микроделеционни и микродупликационни синдроми, които могат да доведат до увреждане на здравословното състояние на бебето.

Разберете повече за изследването NiftyPro.