Гените “Отблизо”

В рубриката “Отблизо” ви запознаваме подробно с гените, включени в изследванията на NutriGen, тяхната изява и някои кратки препоръки за хора с определен тип генни вариации.