Ново генетично изследване за наследствен рак на гърда и яйчник от NutriGen- NG BRCA 1+ BRCA2

Ракът на гърдата е първи по диагностициране и втори по причина за смъртност при жените в световен мащаб. Всяка година тази диагноза се поставя при между 3000 и 4000 жени в България. Една на осем жени ще се разболее от карцином на млечната жлеза през живота си.

Рискът една жена да развие карцином на млечната жлеза и/или рак на яйчниците се увеличава значително, ако тя е унаследила патологична мутация в един от дватa BRCA гени – около пет пъти по-висок риск от развитие на рак на гърдата и десет до тридесет пъти по-висок риск от поява на овариален карцином. Мъжете, носители на патологични варианти в тези гени, са с повишен риск от рак на гърда и простата. В допълнение, носителите на мутации в BRCA1 и BRCAгените са по-склонни да развият и други видове рак–рак на панкреас, дебело черво, меланома, хематологични злокачествени заболявания.

Гените BRCA1 и BRCAса важни тумор-супресорни гени. Те участват в прецизната поправка на двуверижни скъсвания в ДНК молекулатаи играят критична роля за поддържане стабилността на генетичната информация на клетката. Патологични мутации в тези гени възпрепятстват ефикасната поправка на повредената ДНК, като по този начин нараства възможността да настъпят допълнителни генетични промени в клетките, които да доведат до развитие на карцином.

Мутации в BRCA гените увеличават риска от:

  • рак на гърда
  • рак на яйчник
  • други видове рак (простата,панкреас, дебело черво, меланома)
  • хематологични злокачествени заболявания (остра миелогенна левкемия, хронична миелогенна левкемия, Т-клетъчен лимфом, хронична лимфоцитна левкемия)

Ракът на гърдата е кауза, която ние, от NutriGen, подкрепяме от самото създаване на компанията. Затова се стремим да разширяваме набора ни от изследвания за онкологични заболявания, предлагайки най-иновативните методи за анализ на данни. Изследването NG BRCA 1+2 се основава на таргетно секвениране на гените BRCA1 и BRCA2 чрез метода масивно паралелно секвениране (NGS).

Изследването NG BRCA ще Ви помогне да разберете има ли повишен риск за развитие на рак на гърда или яйчник. Това ще Ви даде възможност да знаете какъв е рискът за Вас и за Вашите деца.

След направата на NG BRCA ще бъде възможно да се:

  • Определи рискът Ви за развитие на рак на гърда и яйчник
  • Определи възможността за предаването на риска в следващите поколения
  • Определи дали съществува риск и за други родственици
  • Предостави пълна информация относно Вашия резултат, последствията от него и възможностите за действие
  • Осигури консултация със специалист в съответната област, ако е необходимо

Ползите от генетичния тест NG BRCA включват способността да се вземе информирано решение относно бъдещето на пациента, включително предприемането на мерки за понижаване на риска от развитие на заболяването или подобряване на терапията – промени в начина на живот, профилактични прегледи, химиопрофилактика и превантивна хирургия.

За целите на генетичното изследване е необходимо изолиране на ДНК от кръв.  Кръвта е необходимо да бъде взета във вакутейнери с EDTA (Ethylene Diamine Tetraacetic A), които ще намерите в комплекта за изследване при поръчка на тест. Количеството на пробата трябва да бъде около 4 мл. Резултатите от изследването ще бъдат готови в рамките на 4 до 8 седмици от датата на изпращане на пробата. В цената на изследването е включена и консултация с лекар-генетик, обучен в разчитането на резултатите, с чиято помощ ще разберете в детайли генетичното си предразположение към наследяване на рак на гърда или яйчник, ще набележите конкретни стъпки за предпазването от развитието им или улесняване на процеса по лечението.

 

За повече информация, можете да се свържете с нас в контактната ни форма на сайта или на телефон 0888 802 200.

Please follow and like us: