Отблизо – IL-1 (интерлевкин 1)

Генът IL-1 е сред включените нови гени в генетичното изследване NGHealth.  Той е сред първите, които се ДНК тестът NGHealth е обновен с нови гени.активират от какъвто и да е иницииращ фактор (всяко нарушаване на тъканите). Тези две молекули могат взаимно да се активират и са критични компоненти във възпалителния процес. Съществуват все повече доказателства, че IL-1 е важен фактор във възпалителния процес, така че експресията на IL-1 е от ключово значение за патогенезиса на няколко хронични заболявания. Определени генетични вариации в IL-1A, IL-B и IL-1RN водят до по-активна реакция към възпаление и се свързват с повишен риск от някои хронични заболявания.

Генотипите на този ген  са IL-1 положителен и IL -1 отрицателен и са съответно със силно и без въздействие върху диетата.

Комбинацията от IL-1 еднонуклеотидни полиморфизми при даден индивид се асоциира с различни клинични картини на определени заболявания в зависимост от съответните неблагоприятни стимули. Полиморфизмите на IL-1 се използват в различни комбинации в комплексен алгоритъм за определяне статуса на IL-1, който може да е IL-1 положителен или IL-1 отрицателен. Носителите на генотипи, които съответстват на IL-1 положителен резултат, се асоциират с повишена концентрация на IL-1 в плазмата, също както и с повишени нива на IL-1 алфа и бета в гингивалната течност. IL-1 положителните генотипи се асоциират с някои провъзпалителни хронични заболявания, вкл. периодонтит, коронарна болест на сърцето, някои автоимунни заболявания и определени видове рак.

Генът е сред новите включени в NGHealth.Той е сред първите, които се активират от какъвто и да е иницииращ фактор (всяко нарушаване на тъканите).Доказани стратегии за директно въздействие върху експресията на гена IL-1 положителен включват приемане на куркумин и джинджифил, също както и на богати на фитонутриенти храни като боровинки и къпини, които съдържат вещества като ресвератол, антоцианини и дехидроаскорбат. Още един нутриент, който инхибира секрецията на провъзпалителни маркери, е омега 3 мастните киселини. Препоръчително е да се избягва приема на голямо количество омега 6 мастни киселини и да се консумира храна, богата на омега 3 мастни киселини от подбрани мазни риби.

Основаващи се на доказателства препоръки, които таргетират по-общи противовъзпалителни стратегии, включват поддържане на оптимално тегло, извършване на умерени физически упражнения и спиране на тютюнопушенето. Спазването на средиземноморска диета се свързва с подобрен възпалителен профил.

 Източник: Kornman, K.S. 2006. & Tsimikas S. et al. 2014

ДНК тестът NGHealth съдържа най-голям набор изследвани гени. NGHealth ще Ви даде нужната информация за изграждането на високоефективен персонализиран хранителен режим, съобразен с особеностите на Вашия геном. До 15 октомври може да приложите теста за себе си или своите близки на настоящата цена, въпреки обновяването и обогатяването с допълнителни гени.

 

Please follow and like us: