Кои са допълнителните гени в NGHealth и NGDiet?

Нови гени в NutriGenОбновените изследвания NGHealth и NGDiet  ще предоставят още повече информация за гените, така че в наши ръце остава нейното приложение в полза на здравословния ни и пълноценен начин на живот.

Представяме ви кратко обяснение на всеки нов ген, а в рубриката ни „Гените отблизо” ще ви разкажем и в детайл.

Включените нови гени в ДНК теста NGHealth са 6, като един от тях е с три генетични вариации, водещи до различни интерпретации.  А ето кои са те:

  • PON1 -192 (параоксоназа 1)

Кодира гликопротеиновия ензим параоксоназа и понижената му активност се свързва с метаболитен синдром и риск, атеросклероза и коронарна болест на сърцето.

  • IL-1A 4845 (интерлевкин 1)
  • IL-1B 3954
  • IL-1RN 2018

Генът IL-1 има 3 варианта, като всеки един от тях се интерпретира по различен начин. Генетичните вариации в IL-1A, IL-B и IL-1RN водят до по-активна реакция към възпаление и се свързват с повишен риск от някои хронични заболявания.

  • GPX1 (глутатион пероксидаза 1)

Кодира ензим GPX1, който се изявява в почти всички телесни тъкани и катализира превръщането на водороден пероксид (H2O2) във вода (H2O) и отговаря за редокс-баланса.

  • CAT -262 (каталаза)

Кодира антиоксидантния ензим каталаза (CAT), който отговаря за бързото превръщане на водороден пероксид във вода и кислород. Той играе изключително важна роля в редокс-баланса, а понижената активност на CAT води до повишена концентрация на водороден пероксид и, следователно, оксидативен стрес.

  • TAS2R38 (горчив вкус – вкусов рецептор тип 2 ген 38)

Горчивият вкус се базира на способността да се усещат веществата фенилтиокарбамид (PTC) и пропилтиоурацил (PROP). По-силната чувствителност към горчивите компоненти в храната може да се отрази на количеството приемана захар.

Алдехид дехидрогеназа 2 (ALDH2) е ензим, който се експресира в черния дроб и преработва токсични, канцерогенни алдехиди в ацетат. Ето защо този ензим играе ключова роля в защитата от оксидативен стрес.

Включените нови гени в ДНК теста NGDiet са 2, като един от тях е с три генетични вариации, водещи до различни интерпретации.  А ето кои са те:

  • ADIPOQ (адипонектин)

Свързва се със затлъстяването и недобрата изява на този ген може да повиши риска от диабет тип 2, инсулинова резистентност или метаболитен синдром.

  • UCP1 -3826; UCP2 -866; UCP3 -55 (декупелуващи пептиди 1,2,3)

Генът UCP и неговите варианти принадлежат към семейството на митохондриалните транспортни протеини, които позволяват на протоните да навлязат в митохондриалната матрица, без да фосфорилират ADP (аденозин дифосфат), като по този начин декупелуват (разделят) връзките между оксидативния метаболизъм и производството на енергия и отделят енергия под формата на топлина. Така декупелуващите пептиди играят важна роля в енергийната хомеостаза.

От 28.08.2017 г. генетичните изследвания NGHealth и NGDiet са обновени с допълнителни гени. Можете да се възползвате от настоящите им цени в промоционален период до 15.10.2017 г.

 

Please follow and like us: