NutriGen с участие в първия Национален доклад на Глобалния предприемачески мониторинг в България

Предприемачеството и неговото развитие са от определящо значение за социално-икономическите условия в отделните държави. Иновациите и решаването на различни обществено-значими проблеми са в основата на предприемачеството, а неговото поощряване и осигуряването на условия за бизнес са обект на изследване и наблюдение. В международен мащаб най-голямото проучване и продължаващо проучване на предприемаческа динамика в света към момента е Глобалният предприемачески мониторинг GEM (Global Entrepreneurship Monitoring).

С данни за над 100 икономики GEM е най-големият групов изследователски проект в света. Независимото изследване на предприемачеството на Глобалния предприемачески мониторинг включва България в седемнадесетата си година на наблюдение на нивата на предприемаческа активност и анализ на средата в над сто икономики.

Тази година за първи път беше издаден и Национален доклад на GEM за предприемачеството в България. NutriGen беше сред шестте компании, включени в доклада чрез казус за развитието си под формата на инфографика.

Проучването на GEM се извършва посредством концептуална рамка, която да изучава взаимовръзката между предприемачеството и икономическото развитие. Компонентите, които включва концептуалната рамка на Националния доклад за предприемачеството в България са:

  • Социален, културен, политически и икономически контекст
  • Обществени нагласи, свързани с предприемачеството
  • Индивидуални качества
  • Предприемаческа дейност.

Интересен факт от проучването е, че NutriGen попада в онази една четвърт от новите предприятия в България, които принадлежат на секторите с висока добавена стойност – производство и здравеопазване, образование, административни и социални услуги, тъй като предлага услуги от сферата на персонализираната медицина.

Според доклада в България по-голямата част от предприемаческата активност в начална фаза, където се намира и NutriGen като нова компания, възниква поради необходимост. Стартирането на дейността ни беше породено от необходимостта и виждане на възможност за развитие на персонализиран подход, базиран на индивидуалния генетичен профил. Нашата роля е да помагаме в превенцията и здравното планиране. Чрез генетичните изследвания желаем да предоставим възможност за взимане на информирани здравни решения и подобряване начина на живот на обществото.

Ето как изглежда и инфографиката, която представя развитието на NutriGen и нашите мисия, визия, ценности:

(кликнете за увеличаване на размера)

Инфографика на GEM за NutriGen стр. 1

Инфографика на GEM за NutriGen стр. 2
Инфографика на GEM за NutriGen

Вижте още за GEM под формата на инфографика тук.

Националният доклад за предприемачество e подготвен и изпълнен от българското представителство на GEM с автори Венета Андонова – университетски преподавател в Universidad de los Andes School of Management, председател на Комитета за Изследователски политики и член на Управителния съвет на GEM България и Мира Кръстева – предприемач, със специален интерес към децата и младежта, трансформация на образованието и член на борда на GEM България.
Please follow and like us: