Отблизо: APOA2 (аполипопротеин А2)

Отблизо: APOA2 (аполипопротеин А2)Генът APOA2 е отговорен за създаването на аполипопротеин А-II, който представлява липопротеин с висока плътност. Наличието на определена вариация на APOA2  може да повлияе възможностите на тялото ви да обработва холестерола, както и да се справя с наситените мазнини.

През 2009 година е проведено изследване с участието на 3 462 човека, в което е снета информация за хранителния прием и индекса на телесната маса (ИТМ) на всеки един от тях. Резултатите показват, че при нисък прием на наситени мазнини не се наблюдава разлика между ИТМ на хората с различен АРОА2 генотип. При висок прием на наситени мазнини обаче  се наблюдава съществена разлика. За целите на изследването всички участници приемат над 22 грама наситени мазнини на ден. В резултат носителите на генотип СС на гена АРОА2 значително повишили своя ИТМ в сравнение с периода на ниска дневна консумация (под 22 грама) на наситени мазнини. Подобни наблюдения обаче не се регистрират при носителите на генотип ТТ или ТС. Въз основа на резултатите от това, както и други подобни изследвания, алел С на гена АРОА2 се асоциира с повишена склонност към качване на килограми в резултат на висок прием на наситени мазнини.

APOA2 е част от анализираните гени в изследването NGDiet. На база на резултатите може да се установи дали изследваното лице е носител на генотип CC и съответно има склонност към затлъстяване и повишена консумация на храна, особено що се отнася до общото количество на мазнините и наситените мазнини. При високо ниво на наситени мазнини, генотип CC се асоциира с по-висок индекс на телесната маса и затлъстяване. Това взаимодействие между хранителния режим и гените също така би могло да играе роля и в инсулиновата резистентност и диабета. Насоките към тях включват спазване на диета, позволяваща контрол на кръвната захар, бедна на наситени мазнини. Препоръчва се и поддържане на ежедневна физическа активност.

Please follow and like us: