д-р Марта Михайлова

Д-р Марта Григорова Михайлова

Главен генетичен и медицински консултант към НутриГен и Главен асистент към катедра медицинска генетика, МФ, МУ-София

Работи с тестове NGSport, NGDiet, NGHealth и NGEstrogen.

Квалификация

Д-р Марта Михайлова е Главен генетичен и медицински консултант към НутриГен, както и главен асистент към катедра медицинска генетика в Медицински университет-София. Има докторска степен и специалност по медицинска генетика. Тя преподава Медицинска генетика на студенти медици, фармацевти и лаборанти на български и английски език, участва в реализирането на важни генетични проекти и в изготвянето на публикации, учебници и учебни помагала. Специализирала е психиатрия в болница „Св. Наум” и е работила като лекар ординатор в рехабилитационен център „Ясен”- Банкя.

Има интереси в областта на персонализираната медицина, онкогенетика, метаболитните нарушения, диететика, спортна медицина, психични болести и др.

Статии

Контакти

m.mihaylova@nutrigen.bg

Please follow and like us: