4-ти февруари- Световен ден за борба с рака

Световният ден за борба с рака е единствената инициатива, обединяваща целия свят в борбата срещу глобалната ракова епидемия. Провежда се ежегодно на 4-ти февруари. Основната цел на инициативата е да спаси милиони предотвратими смъртни случаи, причинени от рак, като повиши осведомеността за рака и насърчи ранното диагностициране и лечение.

Световният ден за борба с рака се отбелязва от Международната общност за борба с рака, правителства и хора от цял свят. Всяка година в над 100 страни се провеждат повече от 900 различни дейности, свързани с гласност и превенция на онкологичните болести.

Статистика за онкологичните заболявания в световен мащаб

Онкологичните заболявания са втората водеща причина за смъртност в световен мащаб след сърдечно-съдовите болести. По данни на Световната Здравна Организация близо 9.6 милиона души по света са починали от рак през 2018 г. Около един на шест смъртни случая се дължи на онкологично заболяване. С тази нарастваща глобална тежест превенцията на рака е едно от най-важните предизвикателства за общественото здраве на 21 век.

Приблизително 18 милиона случая на рак са регистрирани по целия свят за 2018 г., като 9,5 милиона са при мъже и 8,5 милиона при жени. Ракът на белите дробове и гърдата са най-често разпространени, като всеки от тях заема 12,3% от общия брой на новите случаи, диагностицирани през 2018 г. Колоректалният карцином е третият най-често срещан рак с 1,8 милиона нови случая за 2018 г.

При мъже най-често разпространен е ракът на белите дробове (15,5% от общия брой на новите случаи, диагностицирани през 2018 г.). Съвкупността от белодробен, простатен и колоректален рак съставлява 44,4% от всички видове рак при мъжете. Други често срещани онкологични заболявания сарак на стомах и черен дроб(допринасящи за повече от 5% от случаите на рак при мъже).

Ракът на гърдата е най-често срещаният рак при жените в световен мащаб, като заема 25,4% от общия брой на новите случаи, диагностицирани през 2018 г. Заедно ракът на гърдата, колоректалният и белодробният карциномса отговорни за 43,9% от всички видове рак при жените. Ракът на шийката на матката е четвъртият най-често срещан рак при жените, допринасящ за 6,9% от общия брой на диагностицираните нови случаи през 2018 г.

Какво представлява ракът?

Ракът е общ термин за голяма група заболявания, които могат да засегнат всяка част от тялото. Една от основните му характеристики е бързото създаване на анормални клетки, които нарастват извън обичайните им граници и могат да навлязат в съседни части на тялото и да се разпространят в други органи (да метастазират).

В организма има редица гени, важни за правилното функциониране на тялото, които предпазват клетките от увреждане, поправят грешки при нормалната работа на клетката, спомагат за смъртта й, когато вече не е нужна. Ако в тези ключови гени настъпи мутация, те вече не могат да изпълняват нормалните си функции. Клетката започва да расте и да се дели неконтролируемо, обезсмъртява се и така се превръща в ракова клетка.  Трансформацията на нормални клетки в туморни е многоетапен процес, който обикновено прогресира от предраково увреждане до злокачествен тумор. В голяма част от случаите мутациите, водещи до рак, са спонтанни и се дължат на фактори, главно на околната среда. Понякога обаче, тези промени могат да са наследствени, т.е. унаследени са от родител и могат да се предадат в поколението.

Наследствени ракови заболявания

Наследствените генетични мутации играят важна роля в около 5 до 10 процента от всички ракови заболявания. До момента мутации в специфични гени са асоциирани с над 50 наследствени ракови синдроми. Някои от най-известните гени, мутации в които причиняват онкологични заболявания, са: BRCA1, BRCA2, TP53, PTEN, STK11, CHEK2, ATM, BRIP1, PALB2, MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, ATM, CDH1, NF1, NBN, RAD51C, RAD51D, BARD1, FANCC, RECQL4, RET, RINT1, SLX4, XRCC2.

Как помага в борбата с рака NGOncology? 

Изследването NGOncology на NutriGen помага за определяне на вероятността за развитие на някои от най-честите злокачествени и доброкачествени туморни заболявания. Това предоставя възможност за определяне на риска за Вас и за Вашите деца, както и какви са начините за свеждането му до минимум.

NGOncology се основава на таргетно секвениране с панел “TruSightCancer” (Illumina) чрез метода масивно паралелно секвениране (NGS). Извършва се паралелен анализ на специално подбрани и свързани с онкологични заболявания и предразположения гени. Получените резултати се сравняват с мащабни световни бази данни за изясняване значението на променените варианти на гени.

Важно: NutriGen Ви съобщава, че гените в изследването NGOncology са обновени, като понастоящем се извършва масивно паралелно секвениране на 115 гена, вместо на 94 гена както в първоначалната версия на изследването. Обновяването на теста NGOncology е резултат от непрекъснатия напредък и новопостъпилите научни данни в областта на онкологията и онкогенетиката.

Автор: Славяна Янева (молекулярен биолог към NutriGen)

 • Литературни източници:

  1. World Health Organization, 2018
  2. DefiningCancer, National Cancer Institute, Mar 28, 2018
  3. HeredityandCancer, American CancerSociety, 2013
  4. World Cancer Day 2013, UICC
  5. https://www.un.org/en/sections/observances/international-days/
  6. https://www.worldcancerday.org
  7. CancerStatFacts: FemaleBreastCancer, U.S. National Cancer Institute, Feb16, 2018
  8. Effects of ageonthedetectionandmanagement of breastcancer, McGuire A, Brown JA, Malone C, McLaughlin R, Kerin MJ, May 2015
  9. American CancerSociety, SurveillanceResearch, 2019
  10. GlobalCancerStatistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidenceandmortalityworldwidefor 36 cancersin 185 countries, Bray F, Ferlay J, SoerjomataramI, Siegel RL, Torre LA, Jemal A, 2018, http://gco.iarc.fr/
  11. Canadian Cancer Society, 2020
Please follow and like us: