Оксидативен стрес

Състояние, при което се наблюдава недостиг на антиоксиданти. Функцията на антиоксидантите е да балансират продукцията на оксиданти. Оксиданти най-често са свободните радикали, които се образуват при нормалните биохимични процеси в клетката като продукцията им се увеличава значително при стрес, радиация, прием на токсични вещества и др. Влиянието на оксидативния стрес е пагубно за здравето ни, тъй като стои в основата на стареенето и увреждането на клетките и развитието на някои заболявания.

Please follow and like us: