Ензими

Ензимите са белтъци, които контролират биохимичните реакции в организма ни по различни начини. До голяма степен от тях зависи активността (неактивността) на определени гени.

Please follow and like us: