ДНК

ДНК (дезоксирибонуклеинова киселина) е образувана от две полинуклеотидни вериги, които образуват двойноспиралната й структура. В ДНК молекулата са записани всички белези и свойства на клетката, какви процеси трябва да протичат в нея и как точно да се осъществят. Това е основната й функция – да съхранява и предава генетичната информация и тази функция се изпълнява благодарение на две двойки азотни бази: аденин+тимин и цитозин+гуанин.

Please follow and like us: