Ген

Генът представлява участък от ДНК, който носи информация за синтеза на една полипептидна верига (белтък). Генът е най-малката функционална единица за наследственост.

Всеки ген има две или повече структурни състояния, наречени алели. Гените кодират две или повече различни състояния на един признак. Например генът определящ кръвната група е само един, но с три алела – за кръвна група А, кръвна груба В и кръвна група 0.

Please follow and like us: