Право на отказ и възстановявания

Купувачът има право да анулира поръчката си, направена през уебсайта на НутриГен ЕООД и да получи пълно възстановяване на платената сума, при следните условия:

➢ Купувачът трябва да уведоми НутриГен ЕООД за отказа от Поръчката си в срок от 14 работни дни от датата на получаване на комплекта за взимане на ДНК проба.

➢ Купувачът трябва да върне неупотребявания и запечатан комплект заедно с платежния документ или фактурата, която е получил от НутриГен ЕООД.

Заплатената за поръчката сума не подлежи на възстановяване в следните случаи:

Ако Купувачът не уведоми НутриГен ЕООД в срок от 14 работни дни за отказа от Поръчката си, когато същата е направена през уебсайта на Дружеството, заплатената за Поръчката сума не подлежи на възстановяване.

Ако Купувачът е получил тестов комплект при сключване на договор на място в офиса на НутриГен или негов партньор, но не е предоставил ДНК проба на НутриГен ЕООД за изпълнение на заявената услуга, заплатената за Поръчката сума не подлежи на възстановяване.

Ако Купувачът вече е взел ДНК пробата, която е изпратена към лабораторията за генетичен анализ, заплатената за Поръчката сума не подлежи на възстановяване.

При необходимост от цялостно повтаряне на изследването. Ако получаването на генетичен резултат се окаже невъзможно на база на предоставената от Клиента проба, се предоставя нов комплект за събиране на генетичен материал и изследването се повтаря.

При необходимост от частично повтаряне на изследването. Ако след извършване на генетичния анализ в получения резултат липсва информация за един или повече гени поради невъзможност да се определят конкретните варианти, се предоставя нов комплект за събиране на генетичен материал и изследването конкретно за липсващите гени се повтаря.