Екип

Нашите специалисти:

Д-р Марта Григорова Михайлова

Главен генетичен и медицински консултант към NutriGen

Квалификация

Магистър – лекар, завършила медицински университет София през 2006г., а през 2017г. получава образователно-квалификационна степен „доктор“ по Медицинска генетика. Работила няколко години като психиатър в Курило и „Свети Наум“, като 2,5 от тях е специализирала същата специалност. Работила в рехабилитационен център „Ясен“ в Банкя. От 2013 година е асистент, а в последствие докторант и специализант към катедра медицинска генетика към МУ София. С интереси в областта на генетиката, психичните болести, метаболизма.

Прочетете още >

Д-р Олга Антонова

Генетичен и медицински консултант към NutriGen

Квалификация

Д-р Олга Антонова е родена през 1982 г. През 2001 г. завършва Националната Природо-Математическа Гимназия с профил биология, а през 2008 г. – Медицински университет – София. От 2009 г. е асистент и специализант към Катедра медицинска генетика, МУ-София. В хода на специализацията си посещава курсове в Германия (гр. Тюбинген), Великобритания (гр. Манчестър) и Република Кипър (гр. Никозия), а от 2015 г. има придобита специалност по Медицинска генетика и образователно-квалификационна степен „доктор“.

Прочетете още >

др. Виктория Спасова

Д-р Виктория Спасова

Генетичен и медицински консултант към NutriGen

Квалификация

През 2016г. завършва медицина в Медицински университет – София. В момента е асистент и специализант към Катедрата по Медицинска генетика, МУ-София. Главните й интереси са в областта на нутригенетиката, репродуктивното здраве и фармакологията.

 

др. Христо Иванов

Д-р Христо Иванов

Генетичен и медицински консултант към NutriGen за гр. Пловдив

Квалификация

Магистър – лекар, завършил Медицински университет – Пловдив през 2012г. От 2015 година е асистент в Катедра педиатрия и медицинска генетика. Година по-късно получава научно образователна степен „доктор“ по генетика. През 2017г. става главен асистент към Медицински университет Пловдив. С интереси в областта на неврогенетиката, онкогенетиката, метаболизма и прецизната медицина.

 

Виктория Михайлова

Виктория Михайлова

Главен фармацевтичен консултант към NutriGen

Квалификация

През 2012г. се дипломира от Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ към Медицински университет – гр. София, със специалност „Помощник фармацевт“. Същата година завършва следдипломен курс на тема: „Биоефективност и безопасност от приема на биологично активни вещества и хранителни добавки“  към Медицински университет – София, катедра „Превантивна медицина“, Факултет по Обществено здраве.

Прочетете още >

Росица Маринова

Бизнес консултант към NutriGen

Квалификация

Завършва медицинска физика в Софийски университет. От 2014 г. е докторант по биофизика – провежда молекулно-динамични компютърни симулации на взаимодействието на биологични структури. През 2012 г. получава годишната награда на Алма Матер за научни постижения – издадена монография в съавторство.

Прочетете още >

Основатели:

Младен Неделчев

Съосновател на NutriGen

Квалификация

Младен Неделчев е предпримач с над 20-годишен опит в бизнеса с текстил, предпазни екипировки, търговия и строително-предприемачески дейности. Вдъхновител на идеята, която се материализира във времето като NutriGen. Подсигурява стартовия капитал на компанията, както и текущи ресурси за развитието ѝ.

Прочетете още >

Борис Колев

Съосновател на NutriGen

Квалификация

Борис Колев е сериен предприемач, който създава първата си компания на 18 години. Има опит в маркетинговите иновации и корпоративната социална отговорност. През 2013-та година попада в първата класация „30 под 30“ на младите лидери с най-голям потенциал в страната според списание Forbes.

Прочетете още >

Боряна Герасимова

Съосновател на NutriGen. Част от компанията до Февруари 2018г.

Квалификация

Има бакалавърска степен по специалност „Информатика“ в Софийския Университет и магистратура „Електронен бизнес и електронно управление”. Работила е в сферата на биоинформатиката, като основният й интерес е върху методите за превенция и подобряване на здравето. През 2014 г., след повече от 8 години в ИТ сферата, се включва в създаването на компанията NutriGen, която предлага генетични изследвания като част от персонализираната медицина, с цел ранна превенция на заболявания и подобряване на качеството на живот.

Прочетете още >