Multl generation family in autumn park having fun
NG_cardiology_mobile
NGCardiology

Какво представлява изследването NGCardiology?


Това е генетично изследване за определяне на предразположение към наследствени сърдечно-съдови заболявания, начини за превенция и подпомагане избора на ефективна терапия. Генетични вариации в гените, контролиращи всеки аспект на сърдечно-съдовата система, могат да повлияят вероятността от развитие на сърдечно-съдово заболяване.

NGCardiology се прилага еднократно и резултатите от него са валидни за цял живот. Изследването е приложимо както за възрастни, така и за деца.

Изследвани процеси в NGCardiology


Мисията, която си поставяме, е да помогнем за превенция на тежки болести или да подобрим качеството на живот при вече отключено заболяване.

NGCardiology извършва анализ на гени свързани с развитие на различни сърдечно-съдови заболявания от които някои са:

✔  Аритмии

✔  Кардиомиопатии

✔  Високи нива на холестерол

✔  Коронарна артериална болест

✔  Фамилна амилоидоза

✔  Болест на аортната клапа

✔  Синдром на Марфан

✔  Синдром на Луйс-Дийтс

✔  Синдром на скъсен QT-интервал

✔  Синдром на удължен QT-интервал

✔  Катехоламинергична полиморфна камерна тахикардия (CPVT)

✔  Фамилна хиперхолестеролемия

✔  Рестриктивна кардиомиопатия

✔  Некомпактна кардиомиопатия

✔  Синдром на Нунан

✔  Аритмогенна деснокамерна кардиомиопатия (ARVC)

✔  Синдром на Бругада

✔  Структурни сърдечни заболявания (широк спектър от сърдечни състояния – клапна сърдечна недостатъчност и дефекти в сърдечната мускулатура)

✔  Фамилна аортна дисекация или аневризма

✔  Фамилна атриална фибрилация

✔  Хипертрофична кардиомиопатия

✔  Дилатативна кардиомиопатия

✔  И много други

Can you see this in the distance?

С какво ще Ви помогне изследването NGCardiology?


✔  Да разберете съществува ли при Вас риск от развитие на сърдечно-съдово заболяване.

✔  Да предприемете съответни стъпки за намаляване на риск от развитие на сърдечно-съдово заболяване.

✔  Да установите кои членове на семейството Ви са изложени на риск и подлежат на препоръчително тестване.

✔  Да разберете причината за сърдечно заболяване в семейството Ви.

✔  Да Ви се назначи подходяща терапия.

✔  Да установите дали имате нужда от промяна в настоящото Ви лечение.

✔  Да се изясни поставена диагноза.

✔  Да Ви насочи към подходящ специалист.

В кои случаи да направите изследването NGCardiology?


✔  Ако има необясним сърдечен арест или внезапна смърт в семейството Ви, които може да са причинени от недиагностицирано сърдечно-съдово заболяване.

✔  Ако страдате от неизяснени припадъци или гърчове, асоциирани с физически или емоционален стрес и нормална неврологична оценка.

✔  Ако имате необходимост от поставяне на пейсмейкър или страдате от сърдечна недостатъчносност.

✔  Ако страдате от сърдечна хипертрофия, сърдечна аритмия, вроден сърдечен дефект, увеличена аорта или аортна аневризма.

✔  Ако сте имали сърдечен удар, коронарна артериална болест или инсулт в ранна възраст.

✔  Ако се наблюдава синдром на внезапна смърт при кърмаче в семейството.

✔  Ако имате нелекувано високо ниво на холестерол.

✔  Ако имате повече от един роднина със същия вид кардиологично заболяване.

✔  Ако искате да установите причините за сърдечно-съдовото Ви заболяване.

✔  Ако се тревожите при предаването на кардиологичното заболяване на други членове на семейството.

Процес на ДНК тестване

step1
step2
step3
step4
step5

Пакети

Пакет за детето

Включва 3 изследвания – NGHealth, NGSport, NGDiet

Пакет за нея

Включва 4 изследвания – NGHealth, NGDiet, NGDerm и NGEstrogen

Пакет за него

Включва 3 изследвания – NGHealth, NGSport, NGDiet

Увери се дали NGCardiology е за теб?

Заяви своята лична консултация с лекар генетик, за да начертаете заедно оптималния път към твоето здраве.

NGCardio_left-01

Отзиви на нашите клиенти

NGCardio