Multl generation family in autumn park having fun
DNK_mobile

ДНК тест за бащинство (NIPPT) – 2000 лв.

ДНК тест за бащинство (NIPPT) – 2000 лв.

NGMedCheck_pic
NGMedCheck_pic

Какво представлява изследването ДНК тест за бащинство (NIPPT)?

Тестът за бащинство използва ДНК тест за доказване на връзката между родители и деца в зависимост от персоналните нужди. Той се използва често тогава, когато дадено лице иска да разбере истината за връзката и разрешаване на семейни конфликти, но не по юридически причини.

При ДНК тестът за бащинство се използват теориите и технологиите на съдебната медицина, генетиката и молекулярната биология за идентифициране на биологичната връзка между родители и деца чрез теста на човешки генетични маркери и анализа на генетичната теория.

✔ Откриваема гестационна възраст – още на 6-та седмица

✔ Време на изпълнение – oколo 16 календарни дни

ДНК тест за бащинство (NIPPT) + NiftyPro

При тези изследвания с генетичната информация за плода може да се извърши тест за бащинство, при който тя се сравнява с генетични материали на предполагаемия баща и се определя биологичната връзка.

При неинвазивният пренатален тест за бащинство  се използва техника на Секвениране от следващо поколение (NGS) за откриване на фетална генетична информация от извънклетъчна фетална ДНК в майчината плазма. 

Откриваема гестационна възраст – още на 6-та седмица

Време на изпълнение 16 календарни дни

DNK-test
niftypro

ДНК тест за бащинство (NIPPT) + NiftyPro – 2600 лв.

ДНК тест за бащинство (NIPPT) + NiftyPro – 2600 лв.

Важна информация за изследването

✔ Бременните жени, на които им е направено кръвопреливане, трансплантация, терапия със стволови клетки, имунотерапия или които имат туморно заболяване, прееклампсия, бременност с тризнаци или повече на брой фетуси, или при които се наблюдава редуциране на фетус при бременност с близнаци и аброт през предходните 6 месеца, НЕ са подходящи за неинвазивен пренатален тест за бащинство.

✔ При сурогатни или двуяйчни близнаци трябва да се предоставят проби от всички предполагаеми бащи и да се проведе консултация с отдела за обслужване на клиенти.

✔ От 5-та седмица на бременността в периферната кръв на майката се съдържа извънклетъчна фетална ДНК. Поради разликите в отделните концентрации обаче, неинвазивен пренатален тест за бащинство може да се направи най-рано на 6-та седмица. В случай, че концентрацията на свободната ДНК на плода е недостатъчна, периодът на отчитане може да бъде удължен или е възможно да се поиска повторни взимане на проба от майката, за да се гарантира точността на теста. Периодът за провеждане на теста се изчислява от деня след получаване на повторно взетата проба.

✔ Вие носите отговорност за автентичността на пробата, а ние носим отговорност за точността на резултатите от теста.

✔ Моля, спазвайте изискванията по време на вземането на проби. Ако пробата не е подходяща (недостатъчно количество или обем, смесена с други вещества или др.), може да се наложи повторно вземане на проби.

Процес на ДНК тестване

step1
step2
step3
step4
step5

Пакети

Пакет за детето

Включва 3 изследвания – NGHealth, NGSport, NGDiet

Пакет за нея

Включва 4 изследвания – NGHealth, NGDiet, NGDerm и NGEstrogen

Пакет за него

Включва 3 изследвания – NGHealth, NGSport, NGDiet

Увери се дали това изследване е за теб?

Заяви своята лична консултация с лекар генетик, за да начертаете заедно оптималния път към твоето здраве.