Д-р Марта Михайлова

Главен генетичен и медицински консултант към NutriGen

Работи с тестове NGSport, NGDiet, NGHealth и NGEstrogen.
Магистър – лекар, завършила медицински университет София през 2006г., а през 2017г. получава образователно-квалификационна степен “доктор” по Медицинска генетика. От 2013 година е асистент, а в последствие докторант и специализант към катедра медицинска генетика към МУ София. Специализирала е психиатрия в болница „СВ. Наум.

С интереси в областта на генетиката, психичните болести, метаболизма.

Прочетете още