NG за моята клиника

Увеличете набора от грижи за своите пациенти, като им помогнете да подобрят резултатите от лечението, терапията и режимите с помощта на ДНК тест, даващ информация за индивидуалния генетичен профил.

Модерната медицина e ефективна, превантивна, персонализирана и с проактивното участие на пациента. Фокусира се не върху заболяването, а върху стремежа за превенция и информиран избор по отношение на здравето.
Съвременните клиники и медицински центрове осигуряват на своите пациенти достъп до интегрирани процеси на диагностициране, съвременна апаратура и нови методи за поддържане и грижа за здравето. В този смисъл генетичните изследвания се явяват допълнително предимство не само за пациентите, но и за екипите от специалисти, които се грижат за тях. Генетичните изследвания намират широко приложение в работата на експерти от различни области – ендокринолози, диетолози, гинеколози, физикални и рехабилитационни специалисти, ортопеди и др. Резултатите от тестовете дават ценна информация за индивидуалните специфики на организма, свързани с усвояването на хранителни вещества, нуждата от двигателна активност, реакцията към упражнения и влиянието на факторите от заобикалящата среда. На база на получените данни провежданото лечение, терапия или режим могат да бъдат адаптирани, така че да са още по-персонализирани и високоефективени.

Ние предлагаме обучителни курсове, които разширяват познанията на специалистите и ги подпомагат в работата им с техните клиенти. Това спомага за точната интерпретация и приложение на резултатите, поддържа интегритета на практиката и дава на клиенти и специалисти знанията, необходими за въвеждането на ефективни промени в начина на живот. За да получите информация за предстоящи обучения, моля, свържете се с нас тук.

Ние предлагаме на българските експерти достъп до шест ДНК теста с различен профил:

Високо информативно изследване, което може да се прилага с цел превенция от развитие или влошаване на съществуващи онкологични заболявания, както и за изясняване на рисковете в семейството като цяло, което дава възможност за предпазване от заболявания или ранното им  диагностициране и при най-младите членове на фамилията.

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

Изследването NGCardiology ще ви покаже дали имате предразположения към сърдечно-съдови заболявания и тяхната специфика и след като преминете през процеса на анализ и консултации с нашите лекари ще имате конкретна програма за превенция, промяна в начина на живот, хранене и спорт

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

За ефективен контрол върху теглото, превенция и лечение на метаболитни заболявания (наднормено тегло, затлъстяване, диабет тип 2). Изследването е приложимо в практиката на специалисти в областта на храненето и диететиката.

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

За установяване на спортен потенциал, избор на подходящ спорт, подобряване на спортното представяне, намаляване на риска от травми и изграждане на максимално ефективна тренировъчна програма. Изследването е приложимо в практиката на треньори, фитнес инструктори, физиотерапевти, рехабилитатори, спортни лекари, ортопеди.

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

За по-ефективна превенция и лечение на хронични заболявания, зависими от начина на живот (остеопороза, ревматизъм, сърдечносъдови, онкологични и други заболявания). Изследването е приложимо в практиката на лекари и здравни специалисти с компетенции в областта на онкологията, ендокринологията, сърдечносъдовите, костните, метаболитни заболявания и хранене и диететика.

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

За превенция и лечение на естроген зависими заболявания (предменструален синдром, ендометриоза, рак на гърдата, яйчниците и простатата). Изследването е приложимо в практиката на лекари и здравни специалисти в областта на гинекологията, ендокринологията, онкологията и репродуктивната медицина, хранене и диететика.

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ
Свържете се с нас, ако желаете примерни доклади от изследванията.