NutriGen търси биоинформатик

Екипът на NutriGen се разширява!

Отваряме позиция за биоинформатик с познания в човешката генетика! Работата е в рамките на широк екип от специалисти, включващ генетици, лекари, биоинформатици и маркетинг експерти, занимаващи се с провеждането на набор от различни генетични изследвания в сферата на персонализираната и превантивната медицина.

Главните отговорности към предлаганата позиция ще включват:

 • Биоинформатична обработка и анализ на данни от секвениране от ново поколение с платформа MiSeq на Illumina
 • Развитие и усъвършенстване на аналитични методи и алгоритми за анализ на генетични данни
 • Съхранение и архивиране на всички данни, поддръжка на сървърна система
 • Съставяне и поддържане на локална база данни с генетични варианти и честоти
 • Извършване на основни статистически анализи
 • Извличане и систематизиране на информация от различни бази данни (data mining)
 • Създаване на компютърни програми за оптимизиране на работния процес
 • Подпомагане на екипа с всякакви задачи и проблеми, свързани с (био)информатика

От предимство за позицията са следните компетенции икачества:

 • Опит в обработката на next-generation sequencing (NGS) данни
 • Опит в използването на различни публично-достъпни онлайн бази данни и биоинформатични софтуери
 • Общи познания по информатика, програмиране и статистика
 • Основни познания и интересв областта на молекулярната генетика
 • Желание за дългосрочно развитие в сферата
 • Креативност, внимание към детайла, бързо усвояване на информация
 • Добра работа в екип

 

При интерес, моля, изпратете автобиографията си по имейл на: office@nutrigen.bg

За контакт:       0887312926 Любомир Балабански

0888842200 Пламена Тодорова

Please follow and like us: