Ново ДНК изследване за превенция на неврологични заболявания- NGMind

Психичните заболявания включват широк спектър от психични нарушения, които оказват влияние върху настроението, мислите и поведението.

Според СЗО в страните от Европейския съюз (ЕС), Исландия, Норвегия и Швейцария, 27% от населението между 18 и 65 години е било засегнато от поне един вид психично разстройство през изминалата година (това включва проблеми, свързани с употребата на вещества, психози, депресия, тревожност и хранителни разстройства).

Невропсихиатричните заболявания са третата водеща причина за инвалидизация в Европа, като се нареждат непосредствено след сърдечно-съдовите и онкологичните заболявания.

NGMind тестът открива генетични вариации, свързани с промени в ключови биологични области, засягащи психичното здраве. Неблагоприятни генетични вариации в тези области в комбинация с фактори на околната среда увеличават риска от развитие на разстройства, свързани с психичното здраве.

NGMind анализира 30 гена, за които е доказано, че имат значителни асоциации с ключови нарушения на психичното здраве в следните области:

  • Невродегенеративни нарушения (болест на Алцхаймер, деменция, когнитивен спад)
  • Поведение на пристрастяване (риск от алкохолна, никотинова, канабисна и опиоидна зависимост; реакция на психоза от употребата на канабис; хранителни разстройства)
  • Поведение на поемане на риск (търсене на адреналин)
  • Нарушения на настроението (депресия, биполярно и тревожно разстройства и пост-травматичен стрес)

С КАКВО ЩЕ ВИ ПОМОГНЕ ИЗСЛЕДВАНЕТО NGMind?

Чрез разбиране на уникалната генетична заложба и предразположения на индивида, здравните специалисти могат по-добре да разработят стратегии за лица, страдащи от или с риск от психични разстройства.

Докладът за NGMind осигурява:

  • Идентифициране нивото на въздействие на всички генетични варианти
  • Обяснение на тяхното въздействие върху специфичната биохимична област
  • Обяснение на въздействието на всяка област върху психичното здраве

Извършването за изследването може да помогне на Вас и/или Вашите близки да разберат начини, по които може да се избегне появата на редица неврологични заболявания.

КАК СЕ ИЗВЪРШВА ИЗСЛЕДВАНЕТО NGMind?

Изследването се извършва еднократно, а резултатите ще бъдат валидни през целия Ви живот.

Взимането на ДНК проба е безкръвнa, безболезненa и напълно безопаснa процедура. Извършва се в домашни условия, без намесата на медицинско лице. Всичко, което трябва да направите, е да натъркате вътрешната страна на бузата си със стерилните памучни тампони, които ще намерите в комплекта за изследване, който ще получите при поръчка на тест.

Резултатите от изследването ще бъдат готови в рамките на 4 до 6 седмици от датата на изпращане на пробата. Ще получите e-mail, уведомяващ Ви за начина, по който можете да получите достъп до тях. В цената на изследването е включена и консултация с лекар-генетик, обучен в разчитането на резултатите, с чиято помощ ще разберете в детайли генетичната си предиспозиция към разстройства, свързани с психичното здраве и ще набележите конкретни стъпки за превенция.

ОБЛАСТИ НА ДЕЙСТВИЕ НА ИЗСЛЕДВАНИТЕ ГЕНИ

Областите на психичното здраве, описани в NGMind, включват:

  • невродегенеративни разстройства
  • нарушения на настроението
  • пристрастяване

Невродегенеративни нарушения:

Лекото когнитивно увреждане причинява слабо, но забележимо и измеримо понижаване на когнитивните способности, включително памет и мислене. Хората с леко когнитивно увреждане имат повишен риск от развитие на болест на Алцхаймер или друг вид деменция. Промененото функциониране на специфични биологични зони е свързано с повишен риск от леко когнитивно увреждане, както и с късна поява на болест на Алцхаймер.

Нарушения на настроението:

Нарушенията на настроението са психични разстройства, които се характеризират с повишаване или понижаване на настроението на индивида до степен, която може да пречи на ежедневния живот за продължителен период от време. Специфичните разстройства на настроението включват биполярно, депресивно, тревожно и пост-травматично стресово разстройство.

Пристрастено поведение:

Склонността към пристрастяване може да се прояви при редица разстройства, които се характеризират със сложна етиология и са повлияни както от генетични фактори, така и от фактори на околната среда. Генетиката и областите на пристрастяване включват поведенчески разстройства като нарушения на храненето (склонност към преяждане), търсене на адреналин и поемане на риск. Злоупотребата с различни субстанции включва риск от зависимост към алкохол, никотин, канабис и опиати. Тази област дава информация и за реакцията на психоза при употреба на канабис.

 

 

 

 

За допълнителни въпроси и поръчки се обадете на 0888 842 200 или кликнете ТУК.

Please follow and like us: