Екипа на NutriGen се разширява с двама нови генетични специалисти

Please follow and like us:

Радваме се да ви съобщим, че екипът ни от генетични и медицински консултанти в NutriGen се увеличи с още двама специалисти – запознайте се с д-р Христо Иванов от Пловдив и д-р Виктория Спасова.

 

new-people-team-nutrigen-02018

 


д-р Виктория Спасова

Генетичен и медицински консултант към NutriGen

Квалификация

През 2016г. завършва медицина в Медицински университет – София. В момента е асистент и специализант към Катедрата по Медицинска генетика, МУ-София. Главните й интереси са в областта на нутригенетиката, репродуктивното здраве и фармакологията.


д-р Христо Иванов

Генетичен и медицински консултант към NutriGen за гр. Пловдив

Квалификация

Магистър – лекар, завършил Медицински университет – Пловдив през 2012г. От 2015 година е асистент в Катедра педиатрия и медицинска генетика. Година по-късно получава научно образователна степен „доктор“ по генетика. През 2017г. става главен асистент към Медицински университет Пловдив. С интереси в областта на неврогенетиката, онкогенетиката, метаболизма и прецизната медицина.