Част 3 – Други последици от метаболизма на алкохола, Метаболизмът на алкохола – ключ към опасностите от алкохола?, Част 3

<< Част 2 – Ензимите на някои хора не са толкова ефективни

Medicine pill and capsuleТелесно тегло – Консумацията на алкохол не води непременно до повишено телесно тегло, въпреки че алкохолът е силно калоричен. Въпреки че умерената консумация на алкохолни напитки не води до напълняване при слаби жени и мъже, изследванията показват, че ако се прибави алкохол към диетата на хора с наднормено тегло, това води до напълняване.

Полови хормони – При мъжете метаболизмът на алкохола води до нараняване на тестисите и пречи на синтеза на тестостерон и отделянето на сперма. Продължителната тестостеронова недостатъчност може да играе роля във феминизацията при мъжете, която се изразява например в уголемяване на гърдите.

При жените алкохолният метаболизъм може да причини повишена секреция на естрадиол и понижен метаболизъм на естрадиола, което води до повишени нива на естрадиол в организма. Естрадиолът подпомага поддържането на нормалната костна плътност и понижава риска от коронарна артериална болест.

Лекарства – Консумацията на алкохол оказва влияние на метаболизма на много видове лекарства, като повишава активността на някои от тях и намалява ефективността на други.

Хроничният алкохолизъм активира ензима CYP2E1, който може да преобразува ацетаминофен в токсично вещество, което уврежда черния дроб дори и ако се приема в редовни терапевтични дози.

Лечение на алкохолизъм, основано на метаболизма
Националният институт по злоупотреба с алкохол и алкохолизъм продължава да инвестира в проучвания, които изследват как различните видове алкохолен метаболизъм обуславят кои хора употребяват повече алкохол и защо някои от тях развиват сериозни проблеми със здравето.

Учените смятат, че начинът, по който организмът разгражда и изхвърля алкохола, може би е ключът, който ще ни позволи да разберем разликите, а продължаващите и сега изследвания ще спомогнат за разработването на основани на метаболизма лечебни програми за хора, които злоупотребяват с пиенето и са застрашени от здравословни проблеми, свързани с алкохола.

Генът ALDH2, който се свързва с метаболизма на алкохол, може да бъде изследван в ДНК теста NGHealth. Алдехид дехидрогеназа 2 (ALDH2) е ензим, който се експресира в черния дроб и преработва токсични, канцерогенни алдехиди в ацетат. Ето защо този ензим играе ключова роля в защитата от оксидативен стрес.
Please follow and like us: