Д-р Силвия Паскалева: Всеки човек е индивидуалност и изисква персонализиран подход за решаване на здравословните си проблеми

д-р Силвия Паскалева - специалист по физикална и рехабилитационна медицина
Снимка: Sports Clinic Eurovita

В рубриката „Експертите говорят” ви срещаме с изявени специалисти в различни области, които са обучени да работят с генетичните тестове на NutriGen. Днес ви представяме д-р Силвия Паскалева – наш съмишленик и партньор, на който може да се доверите за изготвяне на персонален хранителен или двигателен режим, след като преминете своята генетична консултация. Ето какво споделя за практиката си, персонализираната медицина и здравето д-р Паскалева:

Вие сте специалист по физикална и рехабилитационна медицина, но имате редица специализации. Разкажете ни малко повече за областите, в които извършвате консултации.

Съвсем нормално е човек да продължава да се развива. Придобиването на специалност е само първата стъпка в професионалната реализация на лекаря. Следват тесни специализации, курсове, квалификации, научни степени…Дори и след толкова години професионален стаж, продължавам да се обучавам и осъвършенствам. Аз работя интензивно в няколко областти на рехабилитацията – ортопедия и травматология, вкл. и постоперативна и постимобилизационна рехабилитация, спортна медицина и травматология, заболявания на периферната нервна система, постурални болки и проблеми, наднормено тегло и др. Като специалист по физикална и рехабилитационна медицина, областите на реализация са много, а приложението на съвременните високотехнологични физикални фактори заемат важна част от възстановяването и лечението на пациентите.

В практиката си се занимавате с диагноза и лечение на затлъстяване. Къде е ключът към преодоляването на този проблем и на какво е необходимо да се обърне внимание?

С проблемите на затлъстяването започнах да се занимавам преди повече от 20 години. Първоначално със средствата на кинезитерапията и спорта, впоследствие храненето и хранителните режими (не харесвам думата диети), аспектите на правилното и здравословно хранене, както и различните процедури и програми за третиране на тялото. От една страна трябва да се променят вредните навици на хранене и отношението към храната, от друга – да се прилагат съвременните тенденции на нутрициологията, нутригенетиката.

Разкажете ни каква е ролята на персонализираната медицина и здраве и как ги използвате в грижата за своите пациенти.

През последното десетилетие все повече се говори за персонализирани подходи и персонализирана медицина. Това са съвременните тенденции в лечението на пациентите и ние не трябва да изоставаме от това. В моята практика и в нашата клиника работим именно с тези подходи. Всеки човек е една индивидуалност, затова и терапиите трябва да са персонализирани – насочени към него за дадения проблем, в дадения момет, с конкретните причини за възникването им. Когато разполагаш с необходимите познания и инструменти за решаването на проблема, тогава може спокойно да се персонализират терапиите. Това е нещо, на което много държа в моята работа. Но в края на краищата изборът е на пациента. Лекарят предлага варианти за решаването му.

Защо според Вас е важно повечето хора да са информирани относно възможностите на персонализираната медицина и нейното приложение?

За да може човек да направи своя избор. За да се избегнат страничните действия и нежелани ефекти. За да се постигнат по-добри терапевтични резултати, без да страдат други органи и системи. За да се възстанови и върне към ежедневните си дейности по-бързо. За да се избегнат  нежелани реакции…Още много причини мога да изброя.

Често в практикта си консултирате и професионални спортисти. Въпрос на гени или на усилена тренировка са спортните успехи?

Да, работата ми ме сблъска с професионалния спорт и напоследък работя повече с професионални спортисти от различни спортове. Спортният травматизъм и по-специално спортната рехабилитация е изключително интересна наука и много специфична за различните видове спорт.

Интересен е въпросът за гените. Безспорно за професионалния спорт трябва да имаш определени качества, т.е. да си носител на специфични гени. Но истинските спортни резултати и високото спортно майсторство идва тогава когато не само познаваш своите гени, но и можеш да ги “ръководиш”, да ги разгърнеш. Познаването на генетичния потенциал е еднакво важно както за самия спортист, така и за неговия треньор и неговия лекар. Все повече клубове в чужбина изискват от състезателите да представят не само стандартните медицински изследвания, но и специфични генетични тестове.

Как едно генетично изследване би помогнало, ако желаем да подберем спорт за себе си или детето си?

Две са направленията. От една страна да се избере по-подходящият спорт и/или позиция на терена за детето, а от друга – за постигане на по-добри спортни резултати. Често пъти например даден състезател е носител на специфични полиморфизми за бавно възстановяване или на “взривна сила”. Това изисква съвсем индивидуален подход на тренировка и възстановяване, на суплементация. Има специфичен генетичен тест за спортисти, който може да отговори на много въпроси, свързан с тренировъчния, състезателния и възстановителния режим на спортиста. И нещо много интересно – храненето и гените, отговорни за метаболизма на различните нутриенти, също имат голямо значение за доброто представяне на състезателя, за неговата сила и издържливост. Напоследък все повече се налага да се правят паралелно и двата теста. И спортните резултати не закъсняват.

Вие самата изготвяте конкретни индивидуални режими за спорт и диета. Какво бихте посъветвали нашите читатели, ако искат да се възползват максимално от генетичните си заложби било то в спорта или в ежедневието?

Първо всеки един човек било то професионален или любител спортист е добре да знае своите гени и то обективно, чрез специфични изследвания, а не това което си мисли, че носи като генетичен материал. После да потърси консултация със специалист, (това не е чичко гугъл) с чиято помощ да изяви гените си, които иска да развие, да се подходи научно обосновано и персонализирано към целите, и резултатите ще дойдат. Имала съм случаи в моята практика, когато спортист е носител на гени за т.нар “взривна сила ” и издържливост, без треньорът да е съумял да ги развие, поради съвсем други причини. Сменяйки подхода към състезателя и позицията не терена, след информацията от генетичния тест, той преоткри своя състезател и резултатите не закъсняха. Друг случаи: при пациент с наднормено тегло и двамата родители са с наднормено тегло, а пациентът не е носител на рискови за наднормено тегло гени. Променяйки режима на хранене, съобразно генетичния тест, постигнахме много бързи и трайни във времето резултати.

Отскоро развивате практиката си освен в Sports Clinic Eurovita и в медицински център „Мона Лиза”. Разкажете ни малко повече за специализацията си, която прилагате там.

Работата ми в медицински център “Мона Лиза” е насочена от една страна към високотехнологичната физиотерапия, нещо което е съвсем ново за България – на едно място са събрани всички иновативни високоинтензивни технологии за физиотерапия и рехабилитация с бързи и трайни терапевтични резултати.

От друга страна е насочена към диететика, хранене и нутригенетиката. Това са изготвяне на персонални хранителни режими на база на специфични кръвни и генетични тестове за решаване на различни проблеми и заболявания.

Food1Какво ще пожелаете на читателите ни и какво им препоръчвате за поддържане на отлично здравословно състояние?

Храната е основен фактор за доброто здраве и добрия тонус. Човек се храни не с това, което приема, а с това, което може да усвои. Персонализираните подходи, почиващи на доказателствената медицина, могат да превърнат храненето в мощен фактор за отлично здраве, повишена работоспособност, отлични спортни резултати и дълголетие.

Всеки човек е индивидуалност и изисква персонализиран подход за решаване на здравословните си проблеми.

Д-р Силвия Паскалева е специалист по физикална и рехабилитационна медицина, практикуващ в Sports Clinic Eurovita и медицински център “Мона Лиза”. Притежава следдипломни квалификации по спортна медицина и медицински проблеми на модерния спорт, физиологично-регулативна медицина, диагноза на затлъстяването, рехабилитация на социално-значими заболявания и др. Диагностицира заболявания на опорно-двигателния апарат, заболявания на периферната нервна система, извършва лечение на мускулно-скелетни-невралгични болки и др.
Please follow and like us: