Please follow and like us:
Елица Павлова, Ph.D.

Елица Павлова

Специалист Клетъчна биология и биология на развитието, Физиология

Работи с тестове NGSport, NGDiet и NGHealth.

Квалификация

Дипломира се като магистър по Биология в Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ през 2001 г. със специализация Клетъчна биология и биология на развитието. През 2002 г. завършва втора магистратура по Биология и химия в същия университет. През 2007 г. защитава докторска степен по Физиология, като специализира по оценка на биомаркерите на окислителен стрес.

Повече от 10 години работи с експериментални и лабораторни данни, статистически анализ и оценка на патологичните ефекти при пациенти с разнообразни хронични и остри състояния, вкл. деца. Специализирала е в областта на хранителните добавки и антиоксидантите, оценка на лекарствени вещества, техни комбинации и страничните им ефекти. В момента преподава и работи по национални и международни проекти.

Участва в национални и международни конгреси, конференции и симпозиуми в областта на Биохимията, Токсикологията, Биофизиката и Медицинската физика. Специализирала е в Италия, Канада, Швейцария и България.

Има повече от 20 статии в тясно-специализирани издания в областта на изследване и работа; рецензира за международни списания с импакт фактор и импакт ранг, цитирана е над 100 пъти от чужди специалисти.

Контакти

0887 982 172
elli_pavlova@abv.bg