NutriGen вече е пълноправен член на Българска асоциация за персонализирана медицина

На Световния ден на здравето с голяма радост ви споделяме, че вече сме пълноправен член на сдружение „Българска асоциация за персонализирана медицина(БАПЕМЕД)! След 3 години упорит труд и постоянно подобряване на услугата ни, сме щастливи, че се причисляваме към организация, която обединява учени, здравни специалисти, пациенти и търговски структури в името на здравето на всички нас и качеството на персонализираната здравна грижа, която получаваме!

Българска асоциация за персонализирана медицина (БАПЕМЕД)Заедно с БАПЕМЕД имаме за цел популяризиране на принципите и методите на персонализираната медицина в здравната система, така че да допринасяме ефективно за превенцията на заболявания и по-доброто дългосрочно планиране на здравето.

Персонализираната медицина се базира на генома. Персонализираната медицина е метод от съвременното здравеопазване, който добива все по-широко приложение поради това, че предлага индивидуални препоръки и терапия на всеки отделен пациент, базиран на генома. Успешното развитие на този метод и достигането му до повече хора е силно подпомагано от дейността на организации като БАПЕМЕД, както и на медицински заведения и специалисти, полагащи усилия за иновации в здравния сектор. Ето защо за нас е както гордост, така и отговорност, че ще имаме възможността заедно с БАПЕМЕД да работим за изграждането на благоприятстваща развитието на персонализирания подход среда.

Персонализираният подход е и в основата на цялостната услуга на NutriGen – предоставяме решения за планиране на здравето, информиран избор, ранна превенция, подобряване на здравословното състояние и начин на живот. Също така се фокусираме и върху запознаване с възможностите на генетичните изследвания и приложението им като допълнителен инструмент в практиката на повече специалисти.

Световният ден на здравето е посветен на здравния работник. Не на последно място, поздравяваме за професионалния празник  лекарите ни генетици д-р Марта Михайлова, д-р Олга Антонова, фармацевтичния ни консултант Виктория Михайлова, партньорите ни, колегите от БАПЕМЕД, както и всички останали здравни специалисти! Пожелаваме да сме все така отдадени на професията и помагащи за един по-здрав и пълноценен начин на живот!

Дейностите на БАПЕМЕД са ориентирани към изграждане на национална стратегия за по-широко прилагане и увеличаване на инвестициите в персонализираната медицина. Също така цели гарантиране достъпа на пациентите до иновациите в диагностиката и терапията в областта на персонализираната медицина, популяризиране на приноса ѝ в съвременното здравеопазване, утвърждаване на обществената ѝ значимост и др.
Please follow and like us: