NutriGen в сп. Forbes: Яж, спортувай и живей според гена си

NutriGen в списание Forbes - "Яж, спортувай и живей според гена си"Компании като NutriGen целят да променят сериозно модела в здравеопазването, като дават възможност на хората да се възползват от достиженията на генетиката и чрез ДНК изследвания да планират здравето си

Седмица преди срещата на футболните грандове „Арсенал” и „Барселона” (0:2) за Шампионската лига през февруари британският таблоид Daily Mail обръща внимание, че каталунският отбор може да има скрито предимство – играчите, включително Лионел Меси, Неймар и Луис Суарес, са подложени на ДНК тестове и се подготвят по персонализирани тренировъчни програми според гените им. Може да изглежда като научна фантас­тика, но докторът на отбора Рикард Пруна проучва гените на всеки играч за склонност към мус­кулни травми, а после им изготвя режим по мярка. Изглежда, този иновативен подход дава резултат, защото към онзи момент, след 42 мача в сезона, единствено бразил­ският защитник Рафиня е контузен, а много други отбори обявяват, че са готови да разчупят традициите и да последват приме­ра на „Барселона”.

В същото време един малък стартъп – NutriGen, се е заел да улесни навлизането на подобен тип ДНК тестове в България, като създава структура, чрез която пробите стигат до лаборатория в Дания и която обучава специалисти да използват резултатите в персонализираната медицина. В общи линии посланието към всички е „яж, спортувай и живей според гена си”. „Смисълът да ни има е, че компании като нашата дават възможност на хората да се възползват от последните достижения на генетиката, да имат достъп до още един набор от изследвания, с които могат да планират здраве­то си”, казва Боряна Герасимова, съосновател и изпълнителен ди­ректор на NutriGen.

Смисълът да ни има е, че даваме възможност на хората да се възползват от послед­ните достижения на генетиката.
Боряна Герасимова. Източник: сп. Forbes
Боряна Герасимова. Източник: сп. Forbes

Според нея в страната има модерни лаборато­рии, макар и малко, които извърш­ват ДНК тестове за бащинство или за определена болест, но никой не разкрива цялостна картина за генетичната предразположеност към хронични болести, диабет, понижена костна плътност, сър­дечносъдови и някои видове он­кологични заболявания. Този тип изследвания се правят веднъж в живота и колкото по-рано, тол­кова по-добре, защото служат за превенция на тежко заболяване, за създаване на точната диета или за избор на правилния спорт.

Боряна Герасимова е в ремисия от година и половина. Тя казва, че ако е знаела за съществуването на тези ДНК тестове, преди да развие рак на лимфната система, щеше да е наясно, че организмът й е свързан с определени зависи­мости, които може би са помог­нали да се отключи болестта, и навярно би се преборила да не се стигне дотам. Коварната болест преобръща живота й и става при­чина да създаде първата българска компания за индивидуални решения в сферата на нутригеномиката и нутригенетиката, разработени на базата на ДНК профила на всеки клиент.

Яж, спортувай и живей според гена сиКОГАТО ЧУВА ТЕЖКАТА ДИ­АГНОЗА през 2010 г., тя е на 26 години – програмист с осем години практика в IT сектора, с наднор­мено тегло и без никаква представа от правилно хранене. В отделе­нието, където се лекува, „умират по 10 души на ден, като на конвейер”. Тя се бори за живота си и непрекъснато търси в специализи­раната литература отговори на въпросите защо на 26 години е с онкологично заболяване, как да се оправи по-бързо и „ако евентуално” се оправи, как да задържи ста­билни резултати. Така разбира, че ако човек е носител на определе­ни гени, до голяма степен развива онкологично заболяване. Но „та­кива хора са рядкост на фона на популацията в света”. Огромният процент онкологични заболявания са свързани най-вече с начина на живот – неправилно хранене, лип­са на движение, психосоматиката (според която всички болести са от нерви), стрес и лоша среда. Смята, че при нея е станало точ­но това, и лекарите са съгласни.

Упоритите занимания с нутригеномика, науката за връзката на храненето с гените, й дават насоката за изцяло променен хра­нителен режим. Резултатите са повече от добри. Желанието й да дълбае в тази област я отвеж­да до блога на друга жена с он­кологично заболяване, от която научава за генетично изследване за дефекти в генома, направено в Австралия. Мисълта, че един та­къв тест може да предотврати появата на сериозен здравословен проблем, я обсебва.

По това време тя вече тър­си смисъла от всичко, което й се случва, и иска да извлече полза от голямото количество здравна ин­формация, натрупана през послед­ните шест години. Най-лесно е да събере на презентация приятели и познати и да им разкаже за пра­вилното хранене и ДНК зависимо­стите. Тогава и през ум не й минава, че от това може да направи бизнес.

Между присъстващите на сре­щата са двама амбициозни мла­ди мъже, които стават фактор в създаването на NutriGen – Борис Колев, който е сериен предприемач-ентусиаст, съосновател на DigiMark, една от най-бързо разви­ващите се IT компании в България, и негов приятел – производител на работно облекло. Когато чуват за какво става въпрос, двамата си казват, че това е страхотно за бизнес. Изобщо не се бавят, а предлагат да направят стартъп за услуги, свързани с ДНК тесто­ве. Още тогава тримата си дават сметка, че много трудно се прода­ва продукт, свързан е превенция, на българин, който не е свикнал да мисли напред във времето. „Той отива на лекар, като се разбо­лее, и даже не като се разболее, а когато положението стане много зле. Но ние вярваме, че един ден генетиката ще промени цялата система в здравеопазването”, каз­ва Колев.

„Подходихме наивно, като смятахме, че такъв тип изследвания ще бъдат много по-радушно приети.”

Шест месеца след презентацията Боряна Герасимова напуска IT сектора и се посвещава на про­екта NutriGen. Борис Колев става ментор, а приятелят му осигурява началния капитал – отначало малки суми, колкото да се покри­ват разходите, но „когато идва време да се включи, и маркетинг инвестициите нарастват към 100 хил. лв.”. NutriGen „не разчита на фондовете за рискови инвестиции, които финансират само стартъпи в IT индустрията и не обръщат внимание на други, които биха могли да имат много сериозно въздействие върху ежедневието на хората”.

Герасимова упорито търси партньор, чрез който NutriGen да стигне до най-добрите лаборато­рии за генетични изследвания, но не какви да е, а свързани е най-чес­то срещаните хронични заболява­ния, женско здраве, затлъстяване. Тя оглежда широк периметър от представители на подобни компа­нии в Европа, Австралия и САЩ и се спира на датската DNA Life, която работи с Nordic Laboratories – един от големите доставчици на лабораторни тестове в Европа. DNA Life има 20 години опит в развитието на иновативни ре­шения в сферата на генетичното тестване и нутригеномиката, а това е „добра гаранция за надежд­ност”.

DNA Life също така работи изключително по заявки на спе­циалисти медици и много по-мал­ко с крайни клиенти, какъвто е таргетът на NutriGen. Независи­мо от това преговорите проти­чат успешно. Датската компания дава насоки, но поставя и условия. Искат да са сигурни, че NutriGen няма да изпращат резултатите на крайния потребител по интернет, както правят голяма част от фирмите, оставили клиента сам да се оправя, а ще осигурят специалист, който да интерпре­тира подробния анализ от лабора­торията, разписан на 20 страници. Те смятат, че е доста шокиращо и подвеждащо за клиента да про­чете, че има закодиран риск от травми или други болести, защото при съобразен начин на живот той може изобщо да не ги прояви. DNA Life препоръчва да се работи със специалисти, които показват по­вече ентусиазъм, тъй като много медици се палят, но малко могат да свършат истинската работа на пионери. „Предупредиха ни да не чакаме бързи резултати и да разширим портфолиото с друг тип изследвания, което още не сме направили, защото година и половина се подготвяхме за старта”, казва Боряна Герасимова.

В началото тя си мисли, че като преведе на български целия наръчник за обучение на DNA Life, по който се подготвят стотици специалисти в Европа, и проведе курсове между кинезитерапевти и инструктори по фитнес, те ще могат да интерпретират резултатите от ДНК тестовете за спортисти и ще започнат веднага да ги използват в практиката при изготвяне на тренировъчен режим, съобразен с генома на всеки индивид. Но обратната връзка показва отчайващо разминаване с очаква­ния резултат. Повечето курсисти казват „да, това е изключително интересно, но нямам представа какво да правя с това нещо”. То­гава разбра, че работата няма да стане по този начин.

Яж, спортувай и живей според гена сиТрябва й специалист по генетика, който да разяснява резултати­те на клиентите и да ги насочва към съответен специалист – диетолог, гинеколог, вътрешни бо­лести, за да могат те да получат много по-точна картина какво да променят в режима на пациентите. а не само да ги информират. Въпросът с привличането на специалист по генетика се решава бързо, но връзката с останалите лекари по веригата става мно­го трудно. От 2 хил. гинеколози и интернисти, на които по елек­тронна поща са изпратени пока­ни за безплатно обучение, само един проявява любопитство, и то по въпроси на съвсем друга тема. „Не беше приятно, но сме свик­нали да се сблъскваме със стени”, казва Герасимова. Нейни прияте­ли от фармацевтични компании я успокояват, че лекарите никога не отговарят на имейли. Най-добре е според тях да наеме медицински представител, който да ги обико­ли и да покаже с какво се занима­ва NutriGen. „Подходихме наивно, като смятахме, че такъв тип из­следвания ще бъдат много по-ра­душно приети – казва Борис Колев. – Най-странното е, че стандарт­ната медицина усеща генетиката като заплаха – едва ли не, ако се развие превенцията, много лека­ри ще останат без работа. Много пъти съм чувал „ако ДНК те­стът върши работа на диетолог, аз какво правя”. „Ако вашите из­следвания дават насоки за спор­та, моята работа къде е”, казват инструкторите.

ИДВА НОВ СБЛЪСЪК С МАН­ТАЛИТЕТА НА БЪЛГАРИНА, който не е склонен да инвести­ра в здравето си, ако не го боли нещо. Генетичните изследвания тепърва навлизат в България и „цари масово неразбиране за какво е добре човек да познава гените си”. Допълнително недоверие се нагнетява от модела на NutriGen, която предлага услуга по интернет, понеже мнението за такъв тип услуги като цяло не е позитивно. ДНК тестовете може да бъдат поръчани онлайн, без нужда от лекарско предписание. ДНК пробата се случва в домашни усло­вия без намеса на медицинско лице (всичко, което трябва да се напра­ви, е да се натърка вътрешната страна на бузата със стерилни­те памучни тампони, изпратени в комплект по пощата). В случая липсва познатата форма на ме­дицински център и касов апарат и за да се случи всичко перфект­но, се разчита на добра логистика. Тя е тествана многократно от близки и познати хора, които си пускат изследвания. Борис Колев пръв си прави ДНК тест за спор­тисти, които показва, че при него съществува висок риск от травми на сухожилията. За щастие се е отказал от футбола, но баща му, бивш професионален футболист, от когото явно е наследил гена, е претърпял 6 операции на колене­те, преди да навърши 20 години. Приятелите на Колев от фитнеса също си правят ДНК тест и разбират защо ги боли тук и там – „най-вече защото използват не­подходящи програми с упражне­ния”.

Генетичните изследвания ще затворят много звена в медицината и ще променят здравеопазването

Местата за спорт са един от каналите, използвани от NutriGen да стигнат до по-широк кръг кли­енти. Компанията Влиза в кон­такт с голям футболен клуб, кой­то е готов да направи изследвания на момчетата в детско-юношеската школа. Родителите искат да видят дали децата им имат бъдеще във футбола или кой спорт е закодиран в гените им. „ДНК тестът е най-правилният начин да избереш подходящия спорт за дете в зависимост от натоварва­нето, за което е кодиран органи­змът. Да не се окаже, че на 16 го­дини трябва да лежи в болница със счупени кости и проблеми със су­хожилията”, казва Колев. Същото е при избора на диетите. Много често „хората опитват десетки диети, докато намерят своята, рискуват здравето си, дори влизат в болница от грешки в храненето”.

Яж, спортувай и живей според гена сиОт десетките проби, които NutriGen изпраща в датската ла­боратория, повече от 80% са на хора, които вече имат проблем със затлъстяването, хормонални заболявания или хронични възпа­ления. „А е можело да бъде на­правена превенция”, казва Боря­на Герасимова. С половината е обсъждала на живо кой от гене­тичните тестове би дал най-цен­на информация според нуждите и целите им. В не редки случаи пре­насочва клиенти към други специа­листи или услуги. Целта „не е да се правят продажби на всяка цена, а хората да решат проблема си и да си върнат здравето”. Според личните й критерии за успех може да се говори едва когато броят на здрави клиенти надхвърли в голяма част проблемните. Само така ще покаже, че NutriGen реално пома­га на хората отрано да планират здравето си.

Нейните планове за NutriGen са големи, но и реалистични. До няколко години трябва да има обучени специалисти в големите градове и един медицински център в София за превенция и профилак­тика на заболявания, свързани с начина на живот. В най-смелите си мечти бленува за лаборатория в България като тази, с която работят в Дания, с ноу-хау за ин­терпретиране на ДНК вариаци­ите на базата на многогодишни изследвания на огромен брой хора. Това може да стане само ако още компании като NutriGen започнат да правят такива изследвания и се съберат повече данни за сравните­лен анализ.

Част от стратегията за разви­тие на услугата включва застра­хователните компании, които могат да покриват разходите по ДНК теста като част от здравната застраховка. По презумпция техните клиенти се грижат дъл­госрочно за здравето си. В крайна сметка „с по-здрави клиенти ще имат по-малко разходи”. Компании като NutriGen помагат на застрахователите в САЩ да преоценят риска, дори се говори, че ще дойде време, когато те ще покриват разходи на лечение само на клиен­ти, които спазват точно предпи­сан режим на живот, а контролът ще се извършва чрез системи в умни домове, хладилници с каме­ри, детектори за цигарен дим и индикатори в тоалетната чиния, но на този етап Герасимова иска по-скоро да донесе стойност на крайните клиенти.

Яж, спортувай и живей според гена сиВ същото време предприемаче­ският ентусиазъм на Борис Колев ражда нова идея – да се включат технологии, с които клиентите да стигат до най-новата инфор­мация, свързана с техните ДНК характеристики. Геномът на от­делния индивид не се променя, но науката разкодира все повече про­цеси в човешкото тяло и откри­ва нова информация за вариации­те, в които може да участва. „Ще направим апликация, която качва най-новите открития за гените. На тази база специалистите ще могат да прецизират или кориги­рат програмите за лечение”, казва той. NutriGen ще има нужда от сериозна инвестиция за този про­ект, но „когато стане, това ще бъде световна иновация”.

Колев казва, че генетичните изследвания ще затворят много звена в медицината и ще про­менят здравеопазването. Това е „неизбежно”, както става в много сфери. Сеща се за платформата за споделено пътуване UBER, която и в момента пренаписва правила­та на цялата индустрия с так­симетрови услуги: „Със стартъпи като NutriGen това ще се случи и в здравеопазването, с тази разли­ка, че ние в крайна сметка раз­читаме на лаборатории. Същин­ската наука се прави там, а ние я транслираме на удобен за хората език.”

Източник: Елеонора Тарандова, сп. Forbes

Please follow and like us: