Отблизо: COL1A1 (колаген 1 Алфа-1)

Отблизо: COL1A1 (колаген 1 Алфа-1)Някои проучвания в областта на генетиката на спортните травми се фокусират върху вариациите в гените, които контролират секрецията на колаген – главната съставна част на връзките и сухожилията. Колагенови белтъци оформят основата на тъканите и костите, но при някои хора структурни различия в тези белтъци биха могли да причинят по-слаби телесни структури или невъзможност за правилно самовъзстановяване след травма.

В изследване, публикувано в Британския журнал по спортна медицина (British Journal of Sports Medicine) през 2009 г., учени от Южна Африка откриват, че атлети, които са претърпели сериозни травми на кръстните връзки, имат по-малък брой определени вариации в колагенов ген COL1A1. При атлетите, които са късали кръстни връзки, се наблюдава четири пъти по-голяма вероятност за наличие на роднина по права линия, който е претърпявал същата травма. Това подсказва, че гените са поне отчасти отговорни за издръжливостта на връзките.

COL1A1, който е част от изследването NGSport, също така се свързва и с други травми на меките тъкани, напр. скъсване на ахилесово сухожилие и изкълчване на рамо. В статия, обобщаваща резултатите на многобройни проучвания на гена COL1A1 и публикувана в Британския журнал по спортна медицина през 2010, учените достигат до заключението, че при носителите на генотип TT – един от трите потенциални варианти на гена, които представляват само 5% от населението, се наблюдава голяма вероятност от травма на връзки или сухожилия.

Счита се също така, че носителите на алел Т се ползват с по-голяма защита от контузии на връзките при спорт, но същевременно са изложени на по-голям риск от развитие на остеопороза. Носителите на алел GG от своя страна може да имат десеторно по-голям риск от скъсване на задна кръстна връзка при редовно участие в спортни дейности, особено такива, включващи резки ускорения или промяна на посоката.

Please follow and like us: