Нутригеномика – пресечната точка между гените, храненето и здравето

НутригеномикаХраната има огромно влияние върху здравето. От първото мляко, с което сме захранени, до широкия избор на кулинарни специалитети, които представляват едновременно удоволствие и препитание, гените ни влияят върху начина ни на хранене, а начинът на хранене влияе върху гените ни. Тази сложна взаимовръзка е моделирала човешката еволюция. Нутригеномиката ни помага да изследваме тази зависимост, размивайки границите между храна и медицина и оповестявайки началото на ерата на персонализираните хранителни режими.

Нутригеномиката е наука за начина, по който храните повлияват на гените ни, и за това как индивидуалните генетични разлики могат да въздействат върху начина, по който реагираме към нутриентите (и към други естествени съединения), които си набавяме, хранейки се. Доста внимание се отдели на нутригеномиката в последно време, поради потенциала да се предотвратяват, облекчават и третират хронични заболявания и определени видове рак чрез леки, но силно персонализирани промени в начина на хранене. Концептуалната основа на тази нова разновидност на геномните изследвания може да бъде обобщена от следните пет принципа на нутригеномиката:

  • При определени обстоятелства и при някои хора, режимът на хранене е сериозен рисков фактор за много заболявания.
  • Често срещани химикали в храната могат да оказват пряко и косвено влияние върху човешкия геном и да променят проявленията и структурата на гените.
  • Степента, в която диетата оказва влияние върху здравословното състояние на даден човек, може да зависи от генома му.
  • Някои регулиращи диетата гени (и нормалните им, обикновени разновидности) вероятно оказват влияние при развитието и/или върху сериозността на хроничните заболявания.
  • Намеса в хранителния режим, основана на знание за хранителните нужди, хранителния статус и генотипа (т.е. „персонализиран режим на хранене“) може да се използва с цел превенция, облекчаване и лечение на хронични заболявания.

Нутригеномиката обещава персонална медицина и здраве, базирано на разбирането на нуждите ни от нутриенти, хранителния и здравния ни статус и генотипа ни. Нутригеномиката също така има потенциал да окаже влияние върху обществото „от медицината, през земеделието и режима на хранене, до социалните и публични политики.“ Хроничните заболявания (и някои видове рак) могат да бъдат предотвратени, или поне забавени, чрез балансиран, разумен хранителен режим. Знанията, придобити чрез наблюдение на взаимодействието между гените и начина на хранене при различните народности могат да предоставят информация, необходима за справяне с по-глобални проблеми като недохранване и множество социално значими заболявания.

Copyright 2012, The NCMHD Center of Excellence for Nutritional Genomics

Please follow and like us: