Please follow and like us:
Д-р Олга Антонова

Д-р Олга Антонова

Генетичен и медицински консултант към NutriGen

Работи с тестове NGSport, NGDiet, NGHealth и NGEstrogen.

Квалификация

Д-р Олга Антонова е родена през 1982 г. През 2001 г. завършва Националната Природо-Математическа Гимназия с профил биология, а през 2008 г. – Медицински университет – София. От 2009 г. е асистент и специализант към Катедра медицинска генетика, МУ-София. В хода на специализацията си посещава курсове в Германия (гр. Тюбинген), Великобритания (гр. Манчестър) и Република Кипър (гр. Никозия), а от 2015 г. има придобита специалност по Медицинска генетика и образователно-квалификационна степен „доктор“.

Контакти

o.antonova@nutrigen.bg