Гените не определят съдбата ни

gene dnaБлагоприятстващи затлъстяването гени в един благоприятстващ затлъстяването свят

Гените оказват влияние върху всеки аспект от човешките физиология, развитие и адаптация. Затлъстяването не прави изключение. Изглежда обаче имаме нужда от повече информация относно гените, които имат принос към затлъстяването и т.нар. „интеракции на генетичната среда“ – сложното взаимодействие между генетичния ни профил и начина ни на живот.

Изследването на гените, които се свързват със затлъстяването, започна преди няколко десетилетия, като процесът се ускори от бързия напредък на молекулярната биология и успеха на проекта „Човешки геном“. Установени бяха няколко генетични фактора, отговорни за много редки форми на затлъстяване, предизвиквани от един ген. Изследванията, които продължават да текат и в момента, постепенно разкриват генетичните основи на т.нар. „общо“ затлъстяване, което се влияе от десетки, дори стотици гени. Междувременно проучванията за връзката между определени храни и затлъстяването хвърлят повече светлина върху взаимодействието между диетата, гените и затлъстяването.

Става все по-ясно, че разкритите досега генетични фактори имат само малък принос за риска от затлъстяване, т.е. нашите гени не определят съдбата ни. Много хора, носители на тези т.нар. „гени на затлъстяването“ не страдат от наднормено тегло, а здравословният начин на живот може да противодейства на тези генетични фактори.

Защо наследствеността не определя съдбата ни?

Бързото разпространяване на затлъстяването по света не би могло да се обясни с генетични промени, тъй като генетичният фонд (честотата на определени гени сред населението) остава сравнително стабилен в продължение на поколения. Минава дълго време, преди новите мутации или полиморфизми да се разпространят. Но щом гените ни са останали общо взето същите, какво се е променило през последните 40 години, за да се превърне затлъстяването в толкова често срещано състояние? Отговорът е заобикалящата ни среда – физическа, социална, политическа и икономическа среда, която оказва влияние върху това, колко храна поемаме и колко активни сме физически. Промените в заобикалящата ни среда, които улесняват преяждането и затрудняват достатъчната физическа дейност, играят ключова роля по отношение на затлъстяването и наднорменото тегло.

Проучванията върху взаимното влияние между околната среда и свързаните със затлъстяването гени едва започва. Дотук данните сочат, че генетичната предразположеност не означава предопределеност. По всичко личи, че здравословният начин на хранене и активните физически упражнения могат да противодействат на някои от генетичните фактори, свързани със затлъстяването.

ЗатлъстяванеИма хора с известно генетично предразположение към затлъстяване, което зависи от семейната им история и етнос. Преходът от генетична предразположеност към същинско затлъстяване обаче обикновено изисква определени промени в диетата, начина на живот или друг фактор от заобикалящата среда. Някои от тези промени се дължат на следното:

  • неограничен достъп до храна по всяко време на денонощието, както и на места, където преди не са се продавали хранителни стоки, напр. бензиностанции, аптеки и книжарници;
  • сериозен спад във физическата активност по време на работа, у дома и в свободно време, особено сред децата;
  • повече време, прекарвано пред телевизора, компютъра и в извършване на други занимания, които не изискват физическа активност;
  • масово предлагане на полуготови храни, бързи закуски и подсладени със захар напитки, комбинирано с мащабни маркетингови кампании, които ги рекламират.

Изводът? Здравословната среда и начин на живот могат да неутрализират генетичните рискове

По-доброто разбиране на влиянието на гените върху затлъстяването (особено при общото затлъстяване) и връзката между гените и заобикалящата среда, би довело до по-добро разбиране на основните причини за затлъстяването. Такава информация би улеснила създаването на стратегии за превенция и лечение на затлъстяването. Важно е да се отбележи, че приносът на гените към затлъстяването е малък, докато влиянието на токсичните храни и заобикалящата среда е огромно. Именно затова усилията за предотвратяване на затлъстяването трябва да се фокусират най-вече върху промяна на заобикалящата среда, за да може здравословният избор да бъде и лесният избор.

Хранене според гените

Науката нутригеномика разполага с инструменти, с помощта на които връзката между гените и заобикалящата среда може да бъде оптимизирана посредством хранителен режим, съобразен с индивидуалния генетичен профил, който всеки човек притежава. Нутригенетичните тестове разкриват индивидуалните реакции на тялото към ключови метаболитни процеси и рекации на организма към определени хранителни вещества. На база на резултатите може да се изгради хранителен режим, който да минимизира шанса от отключването на генетично заложено предразположение към развитието на множество заболявания, свързани с начина на живот, в това число и затлъстяването.


Редки форми на затлъстяване, причинявани от мутации на един ген (моногенно затлъстяване)

Съществуват няколко рядко срещани форми на затлъстяване, които са резултат от спонтанни мутации в единични гени, т.нар. моногенни мутации. Такива мутации са установени при гени, които играят важна роля за контролирането на апетита, приема на храна и енергийната хомеостаза, особено при гени, кодиращи за хормона лептин, лептиновия рецептор проопиомеланокортин, меланокортин-4 рецептор и др.
Затлъстяването е и отличителна черта на няколко генетични синдрома, причинявани от мутация или хромозомни аномалии, например синдрома на Прадер-Вили и синдрома на Бердет-Бийдъл. При тези заболявания затлъстяването често се придружава от забавено умствено развитие, репродуктивни аномалии и други проблеми.

„Общо затлъстяване“, причинявано от мутации в няколко гена

През XXI век затлъстяването представлява здравословен проблем, който засяга бедни и богати, образовани и необразовани, западни и незападни общества. Нивото на телесните мазнини обаче варира при отделните индивиди и някои хора имат склонност да трупат малко повече телесни мазнини от други. Изследвания на животински модели, анализи на скачеността на човешките гени, проучвания на близнаци и асоциативни проучвания на големи групи от хора доказват, че тези вариации в склонността на отделните индивиди към затлъстяване съдържат генетичен компонент. Счита се, обаче, че склонността към общо затлъстяване се влияе от много гени (полигенно затлъстяване), а не само от един ген.


Източник: http://www.hsph.harvard.edu/obesity-prevention-source/obesity-causes/genes-and-obesity/

Please follow and like us: