Нутригеномиката – ключ към дълголетен живот в добро здраве

wellnessСъс стремглавото развитие на науката и най-новите открития в сферата на генетиката все повече нарастват и познанията ни за човешкото тяло, неговите жизнени процеси и неговия потенциал. Благодарение на нутригеномиката в днешно време всеки има достъп до тази информация и тя ни дава възможност да получим по-добра представа за собствените си възможности и потенциал. Както се казва – знанието е сила – то може не само да ни обогати, но когато става въпрос за качеството ни на живот и перспективите за дълголетие, то може изцяло да промени нашето мислене и поведение.

Нутригеномиката е вълнуващ и иновативен нов клон на генетиката, който изследва ефектите на хранителните добавки, здравословните храни и начина на живот върху генната експресия. Тя се фокусира върху идентифицирането и разбирането на взаимодействието между хранителните вещества и генома на молекулярно равнище. Казано по-просто, нутригеномиката е концепцията за използване на хранителните стойности за промяна на генетичния потенциал.

Чрез определяне на механизма на въздействието на хранителните вещества или ефектите от определен хранителен режим върху индивида, той би могъл значително да подобри своето здравословно състояние. Тоест нутригеномиката дава възможност за един по-здравословен и по-дълъг живот. Когато става въпрос за нашето здраве, това е от основно значение.

Средната продължителност на живота на един човек в момента е 70 до 80 години. В центъра на нутригеномиката са здравословното състояние и физическият комфорт, или така наречената продължителност на живота в добро здраве. Продължителността на живота в добро здраве е времето, в което човек може да живее активен и продуктивен начин на живот и да прави нещата, които иска. Тя се определя по различен начин за всеки.

dna-structureНашата ДНК е схема или проект на това как ще се развива и расте организмът. Въпреки това външната среда, особено нашата диета, променя тази рамка и може да измести нашето развитие към по-добро или съответно влошено здраве. В нутригеномиката не може да се говори за диапазон, който е предварително определен, тъй като интервала може да бъде доста голям.

Например, 60 до 80 процента от промените в човешкия ръст се дължат на генетични фактори, а останалите 20 до 40 процента се дължат на факторите на околната среда. По вероятно е двама високи родители да имат високи деца, но външни фактори като храненето също играят определена роля. Специфичните хранителни вещества могат да предизвикат значителна разлика в крайните резултати. Въвеждането на диети с високо съдържание на протеин в детството например, може да повлияе растежа и да способства постигането на по-голяма височина. Разбира се, обхвата на този потенциал е ограничен във всеки индивидуален случай. Все пак детето на двама родители, високи 1,60 не може да бъде 1,90, независимо от това колко протеин ще изяде.

Това е само един аспект от милионите възможни проявления на нашите гени. В този смисъл нутригеномиката се очертава като важна научна област, тъй като тя се опитва да адресира критични здравословни проблеми. Благодарение на нея ние вече можем да взимаме информирани решения по отношение на нашето здравословно състояние, начин на живот и хранителен режим. Не е изключено продължителността на живота ни в добро здраве значително да се увеличи през следващите десетилетия, тъй като науката нутригеномика в крайна сметка създава възможността за подобряване на здравето на индивида, чрез увеличаване на неговия генетичен потенциал. Докато в момента тя се намира все още в начален стадий, нейното въздействие в здравеопазването тепърва ще нараства и през следващото десетилетие то ще бъде огромно.

Автор: Соня Иванова

Please follow and like us: