д-р Марта Михайлова

Д-р Славяна Янева

Молекулярен биолог-генетик към NutriGen

Квалификация

Завършва бакалавър „Молекулярна биология“ и магистър „Биохимия“ в Биологически факултет, Софийски Университет “Св. Климент Охридски”. В периода 2013-2017 се занимава с репродуктивна генетика в генетичната лаборатория към МБАЛ „Надежда“. От 2018г. започва работа в генетичната лаборатория към Клиника „Малинов” под ръководството на чл.-кор. Драга Тончева, където е докторант по „Генетика“ в Катедра „Медицинска генетика“, Медицински Университет – София с тема в областта на предимплантационната генетична диагностика. През 2020 година завършва докторска степен към Катедрата. Посещава редица европейски и международни конгреси и научни конференции в областта на генетиката, ин витрото и онкологията (Португалия, Германия, Испания). С интереси в сферата на репродуктивната генетика, асистираната репродукция и онкогенетиката.

Контакти

s.yaneva@nutrigen.bg

Please follow and like us: