Метилация

Метилация и метилиране – биохимичен процес, който участва в почти всички функции на тялото ни. Метилиране е свързването на метилова група с друга молекула. Метилацията контролира отговора на стрес, как тялото преобразува храната в енергия и много други жизненоважни процеси в организма. Процес на метилиране на ДНК е, където към ДНК се добавят молекули, активиращи или деактивиращи някои гени.

Контролирани от метилацията процеси са:

  • Отговорът на тялото към стрес;
  • Производството и рециклирането на глутатион – най-добрият антиоксидант;
  • Детоксикацията на хормони, химикали и тежки метали;
  • Отговорът на организма към възпаления;
  • Проявление и репарация на ДНК;
  • Предаването на нервните импулси от една нервна клетка, към друга;
  • Производството на енергия;
  • Възстановяване на клетките, увредени от свободните радикали;
  • Регулиране на имунния отговор на тялото ни.

Ако имате недостиг на метилови групи или цикълът на метилиране е прекъснат, някои или всички от тези процеси се нарушават и могат да настъпят редица заболявания.

Please follow and like us: