Клетъчни медиатори

Те променят посоката на метаболизма и влияят върху различни ензими. По този начин насочват метаболизма за производство на разнообразни крайни продукти, които от своя страна влияят на метаболизма в други клетки и тъкани. Всички тези процеси са навързани като верига и са пряко зависими един от друг. Прости примери за това са възпалението и алергичните реакции, при които вещества отделени от определени клетки, предизвикват различни адаптивни и защитни реакции на организма.

Please follow and like us: