Политика за защита на личните данни

За нас в НутриГен защитата на личните данни и информация е от изключително значение. Уважението към правото на неприкосновеност на личната информация е сред основните ни ценности в екипа и в процеса на работа.

В процеса ни на работа сме обърнали изключително внимание на опазването на личната информация, която се предава изцяло анонимно във всяка фаза на нашия процес, така че както екипа ни в София, така и партньорите ни от Генетичните лабораториите да работят с изцяло анонимна информация, за максимална защита на крайния потребител.

НутриГен ЕООД е регистрирана към Kомисията за защита nа личните данни, като Администратор със удостоверение № 414910 от Март 2015г.

NutriGen - Удостоверение за администратор на лични данни