Гаранция за качество

В повечето случаи, генетичното тестване носи най-голям смисъл, ако е част от консултация с квалифициран лекар генетик и при необходимост допълнено от по-широк набор от медицински изследвания. Всеки един от клиентите ни ще има възможността да се възползва не само от консултация с лекар генетик, но и от консултация с обучен в разчитането на резултатите от тестовете специалист (диетолог, нутриционист, физикален и рехабилитационен специалист, кондиционен треньор и др.). Това гарантира правилното използване и тълкуване на резултатите. Въпреки че генетичните доклади са силно персонализирани и информативни, винаги има риск от неправилно тълкуване и изопачаване.

Всички анализирани генни варианти са подбрани в съответствие със строгите научни стандарти.  Целта на процеса по подбор е да се идентифицират гените, където има силна и многократно изявена връзка между гена и средата. Генетичен вариант е включен в теста, само ако:

  1. Доказателствата за взаимодействието между ген и среда са ясни.
  2. Средата може да бъде изменена и тази промяна да доведе до положителен ефект.
  3. Този ефект трябва да е повторяем в най-малко три отделни изследвания, които са публикувани в реномирани и рецензирани списания.

Важно е да се отбележи, че нашите ДНК тестове НЕ съдържат никакви еднонуклеотидни полиморфизми (SNP), налични само чрез асоциация в цялостни геномно асоциирани проучвания (GWAS). Всички тествани генетични вариации са „функционални вариации“, т.е. те директно влияят върху функционирането на молекулярната патология, в която участват, като променят даден белтък, като ензим или хормон (напр. чрез промяна на аминокиселина в белтъка). Физиологичният ефект на тази промяна е универсален и въпреки че честотата на проява на вариацията може да е различна в различните групи от населението, последиците от вариацията не са.